směrnice

Incidence komplikací diabetu s prodlužující se délkou života pacientů vzrůstá a stává se jednou z největších zdravotních výzev. Nová směrnice britského Národního institutu pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE) přináší sérii doporučení pro efektivní terapii diabetických komplikací dolních končetin ve zdravotnických zařízeních zaměřených na akutní péči. 

Diabetes mellitus představuje závažné onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. V posledních desetiletích je monitorován výrazný nárůst pacientů s touto diagnózou.

  • v České republice trpí cukrovkou 773 tisíc osob, zhruba v 90 % případů se jedná o diabetes 2. typu
  • v Evropě bylo v roce 2010 evidováno přibližně 55 milionů diabetiků, celosvětově potom 285 milionů
  • podle předpokladů bude v roce 2030 trpět diabetem 1 milion osob v ČR, 66 milionů osob v Evropě a 439 milionů osob ve světě

K častým komplikacím diabetu patří postižení dolních končetin – neuropatie, angiopatie, deformity, infekce, vředy a gangréna. Tyto komplikace prodlužují dobu hospitalizace a přinášejí s sebou zvýšené finanční výdaje. Tvoří nejčastější příčinu netraumatických amputací končetin a výrazně se odrážejí na kvalitě života pacientů.

Doporučení NICE pro efektivní léčbu diabetické nohy 

Směrnice vydaná britským Národním institutem pro zdraví a klinickou dokonalost shrnuje základní principy efektivní léčby pacientů se syndromem diabetické nohy během hospitalizace v zařízeních akutní péče. Koordinovaným a systematickým přístupem lze podle ní eliminovat rozdíly v úrovni poskytované péče a snížit riziko dalších komplikací na minimum.

Mezi základní doporučení definovaná touto směrnicí patří:

  • vypracovat plán péče o pacienty se syndromem diabetické nohy, jehož realizaci bude zajišťovat multidisciplinární tým (diabetolog, chirurg se znalostmi léčby diabetické nohy, specializovaná diabetologická sestra, specialista na péči o nohy a sestra specializující se na hojení ran)
  • každému pacientovi přidělit kontaktní osobu, která bude zodpovědná za dodržování stanoveného plánu a předávání relevantních informací směrem k pacientovi, dalšímu zdravotnickému personálu, mezi nemocnicemi či případně mezi nemocnicí a institucí primární nebo komunitní péče
  • pečlivě zdokumentovat a identifikovat nové či existující komplikace, zajistit neodkladnou terapii diabetické nohy (během 24 hodin) a poskytnout pacientovi potřebnou podporu
  • existuje-li riziko infekce, které však není potvrzeno rentgenem, je třeba použít magnetickou rezonanci
  • vypracovat postup na podávání antibiotik během infekce diabetické nohy
  • při výběru krytí přihlížet ke klinickému hodnocení rány, preferencím pacienta a nákladům

Zdroj:

http://publications.nice.org.uk/…the-guidance

http://www.florence.cz/…etickou-nohu

http://www.mediafax.cz/…rnuji-lekari

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…