Počátkem července vstoupila v platnost nová metodika VZP pro předepisování prostředků vlhkého hojení PZT870. Zásadní změnou je možnost předepisovat zdravotnické prostředky po dobu tří  měsíců bez nutnosti schválení revizním lékařem. 

Oproti dřívějšímu postupu nyní mohou lékaři vybraných specializací (CHR, DIA, DRV, GER, INT, J16; s možností delegovat na PL) předepisovat prostředky vlhkého krytí do 3 měsíců léčby rány bez nutnosti schválení revizním lékařem. Pacienti si mohou zdravotnické prostředky vyzvednout ihned sami a není nutné zasílat poukaz ke schválení reviznímu lékaři.

Změny platné od 1. 7. 2012

VZP definovala jasný postup pro preskripci ZP vlhkého krytí v prvních 3 měsících léčby a po uplynutí této doby:

 • Po dobu prvních 3 měsíců se Poukaz předává rovnou pacientovi k vyzvednutí ZP vlhkého krytí bez dalšího odkladu.
 • V období prvních 3 měsíců léčby vlhkým krytím se vyplňuje pouze jedna Žádanka pro zahájení léčby.
 • Zavedení kódu pro oznámení začátku léčby vlhkým krytím, který uvedete na Žádanku.
 • Je definován postup při změně ošetřujícího lékaře či přerušení léčby.

Postup preskripce

Připravili jsme pro vás přehled s postupem pro předepisování prostředků vlhkého hojení v několika bodech. Na konci článku pak najdete tento postup společně se vzorem vyplněné Žádanky a Poukazem ke stažení a vytištění.

Vyplnění Žádanky

Při prvním předepsání prostředku pro vlhké hojení ran lékař vyplní Žádanku:

 • kde uvede obecný kód VZP zdravotnického prostředku 0082747 (Krytí vlhké – kód pro oznámení začátku léčby a
 • počet balení pomůcek 999).
 • V části Žádanky Specifikace požadavku vyplňuje lékař text „Informace o zahájení léčby prostředky pro vlhké hojení ran“ a
 • uvede datum zahájení léčby shodné s datem vystavení prvního Poukazu.
 • Doporučuje se uvádět co nejpodrobnější popis a lokalizaci defektu, aby bylo v budoucnu možné snadněji odlišit recidivu nebo nový defekt.
 • Žádanku lékař odešle na VZP a následně ji po jejím zpracování pojišťovnou obdrží zpět.

Vyplnění Poukazu

Současně se Žádankou vyplňuje lékař i první Poukaz na léčebnou pomůcku:

 • kde uvádí kód konkrétního zdravotnického prostředku,
 • skutečné požadované množství ZP,
 • dále uvádí, že byl schválen RL do data dd.mm.rrrr + 3 měsíce (např. je-li počátek léčby na Žádance 10. 7. 2012, uvede na poukazu datum 10. 10. 2012).
 • Poukaz se již neposílá ke schválení RL, nově jej lékař předává přímo pacientovi k vyzvednutí ZP bez dalšího odkladu.

Uvedený postup vychází z aktuálně platné metodiky, která je kompletně k dispozici na webu VZP.

 • základní výtah z metodiky si můžete stáhnout zde
 • přesný postup společně se vzorovou Žádankou a Poukazem najdete zde

Ke stažení

Postup při vyplňování Žádanky a Poukazu
Výtah z metodiky VZP PZT871

 

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…