Mikroprostředí rány je tvořeno buňkami a chemickými látkami, které napomáhají hojení ran. Pochopení toho, jak tyto látky působí a jak přispívají k hojení, pomáhá objasnit složitý proces hojení a léčby ran. Detailnější pohled na tuto problematiku nabízí odborný článek na http://woundeducators.com.

Buňky

Buňky přítomné v prostředí rány můžeme rozdělit na ty, které jsou aktivní v průběhu zánětlivé fáze, a na ty, které jsou aktivní během proliferativní fáze.
Mezi buňky, které jsou aktivní v průběhu zánětlivé fáze, patří:
 Polymorfonu­kleární leukocyty (PMN) –bílé krvinky, které se v ráně objevují jako první, ihned po jejím vzniku. Jsou schopné ničit bakterie, a proto pomáhají při čištění rány.
 Trombocyty – vylučují chemotaktické látky a růstové faktory, navíc vytvářejí krevní „zátky“, které pomáhají při kontrole krvácení.
 Makrofágy – vylučují proteázy a růstové faktory, řídí proces obnovy tkáně a pomáhají ničit bakterie a čistit ránu.
 Mastocyty – uvolňují tzv. mediátory zánětu a enzymy
K buňkám, které jsou aktivní během proliferativní fáze, patří:
 Angioblasty – odpovědné za tvorbu nových krevních cév.
 Fibroblasty – napomáhají tvorbě granulační tkáně.
 Myofibroblasty – odpovědné za kontrakci okrajů rány.
 Keratinocyty – způsobují reepitelializaci povrchu rány.

Chemické látky

Chemické látky ovlivňující hojení ran zahrnují růstové faktory a cytokiny.

Růstové faktory řídí metabolizmus, růst a diferenciaci buněk, patří sem:
 Fibroblastový růstový faktor (FGF) – stimuluje růst všech buněk a také epitelizaci a angiogenezi.
 Růstový faktor odvozený z trombocytů (PDGF) – stimuluje tvorbu matrix a angiogenezi a také podporuje proliferaci fibroblastů, angioblastů a keratinocytů. Přitahuje PMN a makrofágy na místo poranění.
 Keratinocytový růstový faktor (KGF) – stimuluje proliferaci keratinocytů.
 Epidermální růstový faktor (EGF) – přitahuje keratinocyty a fibroblasty na místo poranění a stimuluje proliferaci fibroblastů, keratinocytů a angioblastů.
 Transformující růstový faktor beta (TGF-β) – odvrací negativní efekt steroidů na hojení rán, reguluje syntézu kolagenu a tvorbu matrix, stimuluje epitelizaci, angiogenezi, růst buněk a pomáhá při tvorbě jizev.
 Inzulínu podobný růstový faktor 1 – pomáhá zvrátit negativní účinky steroidů na hojení ran.
 Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) – pomáhá při stimulaci angiogeneze.

Cytokiny představují signální proteiny, které jsou uvolňovány určitými buňkami a mají vliv na chování jiných buněk. Patří mezi ně:
 Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů – stimuluje angiogenezi, proliferaci a migraci keratinocytů a také zlepšuje kontrakci rány. Působí jako chemotaktická látka pro různé zánětlivé mediátory.
 Tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α) – aktivuje neutrofily a stimuluje angiogenezi, tvorbu fibroblastů a mediátorů zánětu.
 Interleukin1 (IL-1) – je zodpovědný za vyvolání zánětu, stimuluje fibroblasty, epitelové buňky, syntézu kolagenu a angiogenezi.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…environment/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…