Metody léčby ran se slibnou budoucností

Tkáňová lepidla pro potřeby urgentní medicíny

Jedná se o přípravky se speciálním složením, které mohou sloužit k uzavření primární rány bez použití stehů nebo svorek. Nelze je však použit na všechny rány. Pevnost v tahu u takto ošetřené rány je přibližně 12krát menší, čímž se zvyšuje riziko dehiscence. Tkáňová lepidla by neměla být používán na rány v oblasti kloubů, kde je riziko rozestupu rány příliš velké. Neměla by se také používat na rány silně znečištěné a rány s chybějící tkání. Pro dosažení nejlepších výsledků, je ideální použít tkáňová lepidla na nekomplikované rány lineárního tvaru nacházejících se mimo klouby.

Růstové faktory zvyšují buněčnou aktivitu a proliferaci

Jedná se např. o cytokiny či interleukiny. Tyto látky byly izolovány z hojících se ran a má se za to, že podporují hojení. V klinických studiích aplikace těchto látek způsobuje výrazně lepší hojení ran ve srovnání s placebem. Důkladně byl studován např. gel s obsahem destičkového růstového faktoru (platelet-derived growth factor, PDGF). Bylo zjištěno, že podporuje ukládání kolagenu, stimuluje migraci fibroblastů a zánětlivých buněk do rány a zvyšuje tvorbu granulační tkáně.

Biosyntetická krytí a kožní náhrady

Nejefektivněji zastává funkce tělního pokryvu naše vlastní kůže. Biologické a biosyntetické krycí materiály se snaží jejím vlastnostem přibližovat. Tyto produkty jsou používány k podpoře autolýzy a zdravé tkáně spodiny rány.

Bovinní kolagen typu 1 

Je součástí nejrůznějších krycích materiálů a lokálních přípravků. Tyto produkty poskytují kostru pro keratinocyty a tvorbu granulační tkáně. Jednou z výhod kolagenových krytí je, že přilnou k lůžku rány, ale ne ke kůži v okolí rány. Vysoká cena těchto krytí je největší nevýhodou jejich použití.

Kožní štěpy

Často jsou používány k pokrytí rozsáhlých ran, popálenin a chronických ran, které se nepodařilo vyléčit jinými způsoby. Bohužel i tyto produkty mají mnoho omezení. Aloštěpy a xenoštěpy jsou velmi drahé a mají velmi krátkou životnost. Autoštěpy nemusí být vhodným řešením, pokud je rána rozměrnější.

Kožní náhrady 

Kožní náhrady mohou být použity v případě nutnosti pokrytí velké rány a k dosažení rychlého uzavření kůže. Skládají z několika vrstev, které napodobují strukturu a funkci kůže. Používají se převážně na léčbu popálenin a jsou v současné době velmi nákladné.

Zdroj:

https://woundeducators.com/future-wound-management/

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…