Posuzování a plánování péče o rány by mělo zahrnovat důkladné přezkoumání aktuální medikace pacienta, aby bylo možné odhalit léky, které mohou ovlivnit hojení. Dále je nutné zvážit rizika a přínosy pokračování nebo ukončení farmakologické léčby. V některých případech může riziko přerušení léčby převážit nad důležitostí uzavření defektu.

Příklady léků, které ovlivňují hojení ran

  • Kortikosteroidy – např. kortizon, hydrokortizon, prednison – inhibují proliferaci epitelu, zhoršují zánětlivou odpověď, způsobují nekompletní tvorbu granulační tkáně, snižují kontrakci rány, zvyšují riziko infekce v ráně
  • Vysoké dávky nesteroidních protizánětlivých léků – NSAID, např. ibuprofen, celekoxib – snižují u rány pevnost v tahu, snižují kontrakci rány, zpomalují epitelizaci
  • Protidestičková léčba – např. kyselina acetylsalicylová, klopidogrel – snižuje adhezi a aktivaci destiček, inhibuje zánětlivou fázi hojení, inhibuje epiteliální proliferaci keratinocytů
  • Antikoagulační léčba – např. heparin – inhibuje zesíťování kolagenu a urychluje jeho degradaci
  • Vazokonstriktory – např. nikotin, kokain, epinefrin a ergotamin – potlačením mikrocirkulace způsobují hypoxii tkání
  • Antineoplastická léčba – např. chemoterapie – zpomaluje migraci buněk do rány, snižuje produkci kolagenu, zhoršuje proliferaci fibroblastů, inhibuje kontrakci rány, zvyšuje riziko infekce rány

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…ound-healing

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…