léky

Posuzování a plánování péče o rány by mělo zahrnovat důkladné přezkoumání aktuální medikace pacienta, aby bylo možné odhalit léky, které mohou ovlivnit hojení. Dále je nutné zvážit rizika a přínosy pokračování nebo ukončení farmakologické léčby. V některých případech může riziko přerušení léčby převážit nad důležitostí uzavření defektu.

Příklady léků, které ovlivňují hojení ran

  • Kortikosteroidy – např. kortizon, hydrokortizon, prednison – inhibují proliferaci epitelu, zhoršují zánětlivou odpověď, způsobují nekompletní tvorbu granulační tkáně, snižují kontrakci rány, zvyšují riziko infekce v ráně
  • Vysoké dávky nesteroidních protizánětlivých léků – NSAID, např. ibuprofen, celekoxib – snižují u rány pevnost v tahu, snižují kontrakci rány, zpomalují epitelizaci
  • Protidestičková léčba – např. kyselina acetylsalicylová, klopidogrel – snižuje adhezi a aktivaci destiček, inhibuje zánětlivou fázi hojení, inhibuje epiteliální proliferaci keratinocytů
  • Antikoagulační léčba – např. heparin – inhibuje zesíťování kolagenu a urychluje jeho degradaci
  • Vazokonstriktory – např. nikotin, kokain, epinefrin a ergotamin – potlačením mikrocirkulace způsobují hypoxii tkání
  • Antineoplastická léčba – např. chemoterapie – zpomaluje migraci buněk do rány, snižuje produkci kolagenu, zhoršuje proliferaci fibroblastů, inhibuje kontrakci rány, zvyšuje riziko infekce rány

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…ound-healing

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…