Hodnota pH v prostředí rány přímo i nepřímo ovlivňuje všechny biochemické reakce, k nimž dochází v procesu hojení ran. Dosavadní poznatky o chronických ránách zdůrazňují důležitost kyselého prostředí a jeho fyziologické účinky na hojení ran.

Kyselé prostředí vytvořené za použití kyselin, jako je kyselina octová, boritá, askorbová, alginová či hyaluronová pomáhají při léčbě ran zejména tím, že kontrolují infekci v ráně, zvyšují antimikrobiální aktivitu, mění proteázovou aktivitu, uvolňující kyslík a snižují toxicitu konečných bakteriálních produktů.

Kontrola infekce v ráně

Většina z patogenních bakterií způsobujících infekci ran u člověka vyžaduje hodnotu pH > 6 a jejich růst je při nižších hodnotách pH inhibován. Aplikace kyselin na povrch rány snižuje pH a vytváří prostředí, které není vhodné pro růst a množení bakterií.

Zvýšení antimikrobiální aktivity

Bylo prokázáno, že různé kyseliny zvyšují antimikrobiální aktivitu lokálních antimikrobiálních látek, jako je např. jód a stříbro, které bývají součástí krycích materiálů. Biologická dostupnost aktivních volných iontů kovu v ráně je ovlivněna mimo jiné i pH. Existují důkazy, že pH ovlivňuje aktivitu krycích materiálů obsahujících stříbro vůči rezistentním bakteriím. Snížení pH z 8,5 na 5,5 zvyšuje aktivitu takovýchto krytí proti gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím.

Změna aktivity proteáz

Proteázy jsou produkovány jak samotnou ránou, tak bakteriemi. Zvýšená aktivita proteáz bývá příčinou zpomaleného hojení. Každá proteáza vykazuje optimální a maximální aktivitu při určité hodnotě pH, při které odbourávají proteiny rychleji než při jiných hodnotách pH.

Například enzymy elastáza a plazmin mají optimální enzymatickou aktivitu při pH 8, neutrofilní elastáza je maximálně aktivní při pH 8,3 a enzym ureáza, produkovaný bakteriemi, je aktivnější v zásaditém prostředí. Snížení pH pomáhá snížit aktivitu těchto enzymů, čímž se sníží tvorba a toxicita jejich konečných produktů.

Uvolňování kyslíku

Dostatek kyslíku hraje klíčovou roli v léčbě ran. Nižší stupeň okysličení zhoršuje imunitu a proces hojení. Kyslík se podílí na eliminaci bakterií a je také zapotřebí pro syntézu kolagenu a epitelizaci. Uvolňování kyslíku je ovlivněno kyselým prostředím. Nízká hodnota pH vede ke zvýšení množství kyslíku dostupného pro buňky, např. při snížení hodnoty pH o 0,6 se uvolní o 50 % více kyslíku a snížením pH o 0,9 způsobí pětinásobně vyšší uvolnění kyslíku.

Snížení toxicity konečných bakteriálních produktů

Snížením hodnoty pH se také snižuje toxicita konečných bakteriálních produktů, jako je amoniak, který vzniká z močoviny působením enzymu ureázy. Amoniak je pro ránu toxický a také způsobuje vznik alkalického prostředí, které není vhodné pro hojení ran.

Zdroj:
http://www.woundsresearch.com/…aling-review

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…