Navštivte stánek společnosti HARTMANN – RICO na kongresu o léčbě ran v Pardubicích!

Ve dnech 28. a 29. ledna se pod záštitou České společnosti pro léčbu rány uskuteční na půdě Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice již osmý ročník celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“. Při této příležitosti bychom vás chtěli pozvat na odborné přednášky a workshopy, které pro vás v rámci kongresu připravila společnost HARTMANN – RICO.

Přednášky

Aula Fakulty zdravotnických studií UP, čtvrtek 28. 1. 2010

15:00–16:55
V.A.C. v chirurgických oborech (L. Veverková – Chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně)
Primární aplikace lokálního podtlaku v léčbě hluboké sternální infekce v kardiochirurgii. Pětileté výsledky aplikace jednotného protokolu (M. Šimek, M. Kaláb, J. Grulichová, R. Hájek, M. Molitor, V. Lonský – Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc)

17:00–19:00
Ulcus cruris venosum: místní a kompresivní léčba (S. Švestková – Klinika dermatovenero­logická LF MU a FN Brno, Bohunice)

Workshopy

Harmonogram workshopů bude upřesněn

Tipy a triky při ošetřování ran (S. Švestková, M. Holzingerová, H. Million)
Praktické aplikace vakuové terapie v různých diagnózách (L. Veverková, M. Šimek, V. Slezák)

Další podrobné informace o kongresu, včetně přihlášky, naleznete na webových stránkách www.cslr.cz. Těšíme se na vaši účast na přednáškách a workshopech a samozřejmě vás rádi přivítáme i u stánku společnosti HARTMANN – RICO.

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…