4. a 5. října 2012 proběhl v Hradci Králové již 17. ročník konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 160 odborníků z řad lékařů i dalších zdravotnických pracovníků z České a Slovenské republiky zde společně prodiskutovalo aktuální témata popáleninové medicíny. Podle organizátorů akce a jejich podrobné zprávy uveřejněné na stránkách www.tribune.cz naplnil kongres své cíle a proběhl na vysoké odborné i společenské úrovni.

 Kožní kryty a náhrady

Na konferenci byla představena široká škála v současnosti dostupných kožních krytů a náhrad i sofistikované technologické principy přípravy biologických krytů. Hovořilo se o povzbudivých zkušenostech s použitím xenotransplantátů v léčbě popálenin a trvalé dermální náhrady Integra u dětských kritických popálenin. Rozebrány byly možnosti klinického výzkumu využití autologních kmenových buněk např. při léčbě jizev.

Účastníci konference však vyjádřili zklamání nad tím, že u nás nejsou v současné době používány xenotransplantáty. Příčinou je zřejmě nedostatečné vybavení kožních bank a podobných pracovišť.

 

Přednemocniční péče o popálené

Specialisté na popáleninovou medicínu svorně zdůraznili mimořádný význam kvalitní přednemocniční péče o popálené. Moderní vybavení vozidel RZP dnes umožňuje včasné poskytnutí analgezie, zahájení tekutinové resuscitace, oxygenace, chlazení i ochrany proti ztrátám tepla celkově. Převoz je rychlý, významně ubylo sekundárních transportů.

Hovořilo se o zvláštnosti přednemocniční péče u dětí, první pomoci i léčbě elektrotraumat.
Přínosná byla přednáška o využití akupunktury při první pomoci u popálení. Metoda má výborné analgetické účinky, dokáže zabránit i prohloubení popáleniny (např. vzniku puchýřů).

 

Léčba popálenin v ordinaci praktických lékařů

V rámci edukačního bloku pro praktické lékaře byla podrobně probrána léčba menších popálenin. Zmíněny byly i možnosti využití některých krytů v ambulantní péči a principy následné péče o jizvy po popálení.

 

Popáleninový šok a tekutinová resuscitace

Opakovaně byla zdůrazněna problematika resuscitace tekutinami, zejména její včasné zahájení, a na základě kazuistik dokumentovány možné reakce pacientů na tuto léčbu. Podrobně byla probrána jak kvantita, tak načasování podání tekutin a nutnost sledování odpovědi organismu na léčbu i využití plazmaexpanderů v resuscitaci tekutinami.

Nové poznatky přinesly prezentace o patofyziologii traumatického šoku a principů jeho léčení jak v akutní, tak dlouhodobé fázi, o využití moderních diagnostických postupů při monitorování šokových stavů a významu lymfatického systému v patofyziolo­gii šoku.

Zdroj:

http://www.tri­bune.cz/clanek/28368-konference-o-popaleninove-medicine-vyzdvihla-oborove-evergreeny

 

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…