Komprese snižuje edém dolních končetin

Edém dolních končetin je rizikovým faktorem pro vznik žilních a diabetických vředů u pacientů s diabetem a rovněž prodlužuje hojení již existujících diabetických vředů. Kompresivní punčochy jsou standardní léčbou edému ve spodní oblasti dolní končetiny, obecně se však nedoporučují u pacientů s diabetem. Výsledky studie však pomáhají vyvrátit dřívější obavy z toho, že kompresivní punčochy mohou být pro diabetiky, kteří často trpí souběžným onemocněním periferních tepen, nevhodné.

Kompresivní versus nekompresivní punčochy

Zmíněné klinické studie se zúčastnilo 80 pacientů s diabetem 2. i 1. typu a mírným až středně těžkým edémem dolní končetiny. Vyloučeni byli jedinci, kteří již předtím podstoupili kompresivní terapii, osoby s aktivní infekcí v ráně, s neléčenou osteomyelitidou nebo gangrénou, dale také osoby s rozšířeným maligním onemocněním nebo systémovým imunokompromi­tujícím onemocněním atd.

Účastníci studie byli náhodně rozděleni do 2 skupin, jedna skupina nosila nekompresivní diabetické punčochy (kontrolní skupina), druhá skupina pak mírně kompresivní punčochy (18–25 mm Hg).
Pacienti byli hodnoceni v týdenních intervalech po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů. Vždy se měřil obvod nohy, kotníku a lýtka a obsah vody v kůži pro posouzení edému dolní končetiny.
Byl také hodnocen index kotník-paže a prsty u nohou-paže pro posouzení makrovaskulární cirkulace a testován perfuzní tlaku kůže pro posouzení mikrovaskulární cirkulace.

Komprese snížila edém a neohrozila vaskularizaci

U jedinců, kteří nosili kompresivní punčochy, se na konci léčby projevil významný pokles obvodu lýtka a kotníku. Byl zaznamenán také klesající trend v obvodu nohy, avšak nevýznamný. Cirkulace krve v dolních končetinách se v obou skupinách v průběhu celé studie nezměnila. Ve skupině s kompresí se významně zvýšil perfuzní tlak kůže v mediální části lýtka ve srovnání s výchozím stavem, což znamená, že došlo ke zlepšení mikrovaskulární cirkulace v této oblasti. U pacientů s kompresivními punčochami se také významně snížil edém dolních končetin na rozdíl od kontrolních jedinců, u nichž k žádné změně nedošlo. Ani u jedné ze skupin nedošlo k ohrožení vaskularizace.

Kompresivní punčochy jsou vhodné i pro diabetiky

Výsledky studie ukazují, že mírná komprese pomocí kompresivních diabetických punčoch může být účinně a bezpečně používána k léčbě pacientů s diabetem a edémem dolních končetin. Pacienti tak mohou vybírat z široké škály kompresivních punčoch, které jsou na trhu k dispozici. Řadu produktů pro kompresivní terapii nabízí také společnost Hartmann–Rico.

Zdroj:
http://www.medscape.com/…ticle/846334
http://www.abstractsonline.com/pp8/#…

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…