Standardní mikrobiologické kultivační postupy detekují pouze planktonické bakterie, proto musí být k detekci bakterií v biofilmu použity jiné metody. Vzorky jsou nejprve zpracovány tak, aby došlo k usmrcení všech planktonických bakterií, pak dochází k fyzikálnímu rozptýlení biofilmu ultrazvukem a kultivaci na živném agaru.

Pro skutečnou identifikaci biofilmu v ráně je nutné použít sofistikované laboratorní techniky, jako je konfokální laserová skenovací mikroskopie (CLSM), skenovací elektronová mikroskopie (SEM) nebo molekulární techniky.

Biofilm a jeho vizuální a nevizuální znaky

Identifikace biofilmu v klinické praxi je i přes existenci doporučených postupů, které mají usnadnit jeho rozpoznání, velmi obtížná. Nedávná studie z roku 2015, která porovnává aktuální data týkající se vzhledu, chování a klinických ukazatelů spojených s biofilmem naznačuje, že v některých případech lze najít vizuální náznaky svědčící o přítomnosti biofilmu v lůžku rány.

Bylo také identifikováno několik nevizuálních klinických znaků: příznaky lokální infekce, selhání antimikrobiálních látek, stěry s negativní kultivací nebo přetrvávání rány navzdory tomu, že se řeší všechny ostatní faktory.

5 otázek pro identifikaci biofilmu

Autoři studie navrhují vlastní algoritmus zahrnující jak vizuální, tak i nevizuální vodítka, který má umožnit účinnější léčbu biofilmu v ráně.

Algoritmus tvoří 5 po sobě jdoucích otázek:
1. Nedaří se ránu zhojit podle očekávání?
2. Byly řádně provedeny všechny odpovídající klinické, diagnostické a léčebné postupy?
3. Existují důkazy o existenci „slough“ nebo nekrotické tkáně v ráně?
4. Vykazuje rána známky lokální infekce nebo zánětu?
5. Reaguje rána na lokální nebo systémovou antimikrobiál­ní léčbu?

V případě, že odpověď na danou otázku zní „ne“, měla by být i nadále poskytována standardní péče.
Jestliže je odpověď „ano“, postupuje se k další otázce.

Pokud i na 5. otázku následuje odpověď „ne“, pak by měla být zahájena léčba biofilmu zahrnující pravidelný debridement a odpovídající antimikrobiál­ní léčbu.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…t-of-biofilm

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…