balené larvy

Většina klinických studií naznačuje, že aplikace larev balených v zataveném sáčku, tzv. biobagu, je při debridementu rány efektivní, avšak méně než standardní systém volně vkládaných larev. Proč se tedy balené larvy používají? Odborný článek na stránkách www.woundsource.com se zamýšlí nad dalšími potenciálními přínosy této metody, které by mohly vykompenzovat zvýšenou efektivitu volně vkládaných larev.

Výhody balených larev výzkumy zatím nepotvrzují

Hlavními důvody pro použití larev v biobagu se zdá být zejména jednodušší aplikace bez přímé manipulace s larvami, snížení bolesti z důvodu absence přímého kontaktu larev s lůžkem rány a v neposlední řadě také možnost zabránit předčasnému úniku larev z rány.

Přesto podle autora článku dosavadní studie zatím nenaznačují, že by mezi těmito dvěma způsoby aplikace takovéto rozdíly skutečně existovaly. Jediná existující srovnávací studie neudává významný rozdíl v době trvání aplikace terapie mezi oběma metodami. Dosavadní výzkumy také nevykazují rozdílnost v míře bolestivosti nebo frekvenci úniku larev z rány.

Aplikace larev v biobagu jsou komfortnější,
ale nákladnější a méně efektivní

Významným aspektem při volbě mezi balenými a volně vkládanými larvami je však rozdíl v nákladech. Larvální terapie v biobagu je mnohem dražší, protože jejich výroba je náročnější a také je nutné při této metodě pro dosažení stejného efektu použít většího množství larev i více aplikací. Kdy je tedy vhodné použít balené larvy namísto volně vkládaných?

Zkušenosti naznačují, že by se měly použít při debridementu rány tam, kde je nutné zabránit larvám v pohybu po křehkých tkáních nebo průniku do dutin např. pleurální dutiny, nosohltanu atd. Nebo v případě, že pro pacienta (či jeho ošetřujícího lékaře) představuje použití volně vkládaných larev jistý diskomfort. Při rozhodování o vhodné metodě je však důležité brát v úvahu finanční náklady a to, že celková doba debridementu by mohla být 2 až 4krát delší.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…-debridement

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…