Výživa má v procesu hojení rány zásadní význam, důležitý je zejména dostatečný příjem proteinů. Pacienti s chronickými i akutními ranami vyžadují pro zajištění úplného zhojení defektu zvýšené množství proteinů. Také starší pacienti s ránou představují mimořádnou výzvu, protože mají méně aktivní tělesné hmoty a vyšší pravděpodobnost chronických onemocnění a nedostatečného příjmu bílkovin ve stravě.

Kolik bílkovin potřebuje pacient s ránou?

Přesné množství proteinů nutné pro správné hojení rány je individuální a úzce souvisí s celkovým stavem pacienta. Po chirurgickém zákroku či u osob s dekubity se obvykle doporučuje 1 až 1,5 g bílkovin na kg tělesné váhy. U pacientů s rozsáhlým poraněním se může potřeba bílkovin pohybovat i v rozmezí 1,5 až 3 g na kg tělesné hmotnosti, aby bylo možné nahradit zvýšené ztráty bílkovin prostřednictvím moči a exsudátu. Určení skutečné potřeby bílkovin Při určování skutečné potřeby bílkovin u pacienta s ránou, je nutné vzít v úvahu také další faktory, jako je preexistující proteino-energetická malnutrice, poškození ledvin, nebo jiné závažné onemocnění.

Nejlepší strategií je celkové posouzení stavu pacienta na základě:

• fyzikálního vyšetření na příznaky katabolismu
• dietní anamnézy pro určení obvyklého příjmu bílkovin
• vývoje tělesné hmotnosti pro zjištění nezáměrného váhového úbytku
• laboratorních hodnot, např. sérového albuminu, ke zjištění katabolismu a zánětu. Je také nutné vzít v úvahu hloubku a celkovou povrchovou plochu vzniklých defektů.

Živočišné versus rostlinné zdroje bílkovin

Živočišné produkty představují tzv. kompletní bílkoviny, protože obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Velmi vhodný zdrojem proteinů jsou vejce, dále libové maso, ryby, mléko a mléčné produkty. Rostlinné proteiny jsou považovány za nekompletní bílkoviny, protože neobsahují celou škálu esenciálních aminokyselin v dostatečném množství. Pro zajištění dostatečného příjmu esenciálních aminokyselin je proto vhodné kombinovat různé zdroje rostlinných bílkovin, např. obiloviny a luštěniny. Jedinečné postavení pak mají sójové výrobky, které se svým složením přibližují živočišným zdrojům bílkovin.

Jak zajistit dostatečný příjem bílkovin?

Pro podporu dostatečného příjmu bílkovin je nezbytné poskytnout pacientům flexibilitu v jejich stravování a povzbuzovat je ke konzumaci potravin podle jejich individuálních preferencí. Dieta, která je příliš omezující, může pacienta odradit a v konečném důsledku vést ke sníženému příjmu bílkovin a úbytkům hmotnosti. Důležité je také dbát na odpovídající energetický příjem, jinak tělo začne využívat bílkoviny jako zdroj energie namísto obnovy tkání. U některých pacientů je navíc nutné zavést proteinové doplňky stravy, např. proteinové nápoje.

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…ng-vol2-no6/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…