kompresivní terapii

Úspěšnost použití kompresivní terapie je závislá na řadě faktorů, které souvisejí jak s pacientem, tak s ošetřujícím lékařem. Tipy pro správné používání kompresivní terapie uvedené na www.woundsinternational.com nejsou vyčerpávajícím návodem, ale poskytují obecné pokyny a zdůrazňují některé klíčové body, které je potřeba brát v úvahu při aplikaci této léčebné metody.

Pravidla správného používání komprese

 Provést celkové posouzení pacienta – před aplikací kompresivní terapie je nutné celkové zhodnocení zdravotního stavu pacienta, které zahrnuje vyšetření periferního oběhu, neurologické vyšetření, vyšetření srdce, posouzení stavu pokožky, rozsahu edému, tvaru končetin, úrovně mobility a přítomnosti alergie.

  Postupovat podle pokynů výrobce – instrukce ohledně indikace, kontraindikace a způsobu aplikace produktu a péče o něj se mohou mezi výrobci lišit.

  Zajistit kompresi lýtkových svalů – není nutné povolovat bandáž směrem nahoru k lýtku, aby se dosáhlo stupňující se komprese, protože tlak bude přirozeně nižší z důvodu zvýšeného obvodu lýtka. Svaly lýtka jsou z velké části zodpovědné za návrat žilní krve z oblasti dolních končetin, je tedy důležité zajistit, aby na lýtkové svaly působil dostatečný tlak.

•    Použít polstrovací materiál – v případě potřeby se vloží pod systém kompresní terapie, kde slouží pro úpravu tvaru končetiny a jako ochrana před poškozením tlakem nebo pro odvádění nadměrného množství exsudátu. Takováto výplň však také zvyšuje obvod končetiny a snižuje úroveň komprese, což vede k poklesu její účinnosti a v některých případech může také zvýšit produkci exsudát. Součástí moderních dvouvrstvých kompresních systémů je již zabudovaná textilní bandáž, která snižuje potřebu dalšího polstrování. Snižuje se tak celkový objem kompresivního systému a zlepšuje se mobilita pacientů

•    Používat kompresivní punčochy jako prevenci recidivy – kompresivní punčochy zůstávají základem prevence recidivy venózních bércových vředů. Přesné změření končetin podle pokynů výrobce zajistí výběr správné velikosti výrobku.

•    Odeslat k cévnímu specialistovi – u pacientů s ischemickou chorobou srdeční se doporučuje revaskularizace dolních končetin, pacienti s venózními bércovými vředy mohou také těžit z korekcí žilního refluxu pomocí chirurgických nebo minimálně invazivních metod (např. pěnové sklerotizace), které mohou podpořit hojení a pomáhají předcházet recidivám.

•    Dokumentovat užívání kompresivní terapie – měl by být zdokumentován typ a výrobce použitého kompresivního systému, spolu s poznámkami o jakýchkoliv provedených úpravách nebo obtížích při aplikaci.

•    Pravidelně přehodnocovat situaci – je nezbytné pravidelně monitorovat vhodnost a snášenlivost používaného systému kompresivní terapie a dodržování léčby. Takto lze identifikovat všechny potenciální problémy, jako je bolest, známky poškození tlakem, ovlivnění krevního oběhu či sklouzávání bandáže.

•    Optimalizovat dodržování léčby – dodržování kompresivní terapie bývá ovlivněno řadou faktorů, pacient musí pochopit důvody jejího používání, kontrolovat příznaky, jako je bolest nebo únik exsudátu. Významnou roli hrají také psychosociální problémy, narušení každodenního života a estetické otázky. Při výběru kompresního systému je důležité probrat s pacienty všechny možnosti a pochopit jejich preference. Důležitá je také důkladná edukace zdravotnického personálu ohledně správné aplikace komprese.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…nt_10802.pdf

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…