Jak podpořit spolupráci pacienta při polohování

Zásadní je komunikovat s pacientem vhodným způsobem. Je dobré vyhýbat se dotazům, na které pacient může přímo odpovědět odmítavě, např. „Cítíte se pohodlně?“, „Mohu vás přemístit, abyste se cítil pohodlně?“, „Mohu vás teď obrátit?“ nebo „Můžeme začít polohovat?“.

Vhodnější je používat prohlášení, která naopak podpoří spoluúčast pacienta při polohování, např.:

  1. Je na čase začít s polohováním. Mohu vám nejprve pomoci se vymočit / chcete se nejprve napít / potřebujete něco, než začneme?
  2. Naposledy jsme polohovali po obědě, takže teď je ten správný čas přesunout se na vozík, abyste byl připraven k večeři.
  3. Je dobře, že se cítíte pohodlně, ale máte vysoké riziko proleženin. (znovu stručně zopakovat význam a přínosy polohování)
  4. Souhlasím s tím, že budeme pokračovat za 15 minut (znovu stručně zopakovat význam polohování).
  5. Dohodli jsme se na vašem plánu polohování, pokud byste chtěl cokoliv změnit, je možné ho znovu projít. Pro tuto chvíli však budu muset zaznamenat vaše odmítnutí péče.

Pacient by měl být vždy odpovídajícím způsobem poučen o významu polohování a prevenci dekubitů. Informace by měly být podávány takovým způsobem, aby jim pacient rozuměl. Pacient má vždy možnost volby a může péči odmítnout, ale jeho rozhodnutí musí být informované a také řádně zdokumentované.

Zdroj:

https://www.woundsource.com/blog/patient-repositioning-strategies-pressure-injury-prevention

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…