Chronická žilní insuficience postihuje až 50 % dospělé populace. Žilní nedostatečnost je příčinou až 80 % vředů dolních končetin. Základem efektivní léčby i prevence žilních bércových vředů je správně a bezpečně aplikovaná kompresivní terapie. Odborný článek na www.wounds-uk.com definuje základní faktory, které je nutné brát v úvahu při aplikaci a výměně kompresivní bandáže.

 

 

Čeho si všímat, než kompresi odstraníme?

 • Protékání − silná tvorba exsudátu může naznačovat zdravotní potíže (např. infekci v ráně) nebo skutečnost, že nebylo dosaženo požadované úrovně komprese.
 • Komprese nedrží na místě − příčinou sklouznutí bandáže může být snížení objemu končetiny (kompresi měňte častěji, dokud končetina nedosáhne stabilní velikosti), špatná technika bandáže, abnormální tvar končetiny (např. u příliš kuželovité končetiny je možné pozměnit tvar vypolstrováním a proximální fixací) nebo nedodržování léčby pacientem (sám si bandáž shrnuje).
 • Pacient si bandáž upravuje − může odrážet bolest a nepohodlí pacienta. Je možné změnit techniku bandážování a končetinu více vypolstrovat. Důvodem bolestivosti může být také kontaktní citlivost nebo infekce.
 • Otok nad nebo pod kompresí − obměňte typ komprese nebo bandážovací techniku​​. Ujistěte se, že je zajištěno plynulé snižování tlaku od paty až ke stehnu. Případně zabandážujte i prsty a doporučte udržovat končetinu ve zvýšené poloze.
 • Necitlivost nebo změna barvy končetiny − komprese může být příliš těsná kolem kotníku a spodní části končetiny. Je vhodné znovu stanovit hodnoty ABI indexu (poměru krevních tlaků změřených na paži a kotníku). Končetinu je nutné udržovat ve zvýšené poloze.
 • Komprese zapáchá − může jít o infekci nebo problémy pacienta se sebeobsluhou.

 

Na co se zaměřit při odstraňování komprese?

 • Vnitřní vrstvy vícevrstevné bandáže jsou mokré − rána je silně exsudující, použijte krytí s vyšší absorpční kapacitou a bandáž s adekvátní úrovní komprese.
 • Účinnost komprese − pokud je bandáž v době výměny uvolněná, neúčinkuje již efektivně. Měňte kompresi častěji nebo uvažujte o jiné bandážovací technice či typu komprese.
 • Existence infekce v ráně − zvažte antimikrobiální terapii.
 • Kontaktní podráždění − použijte kompresi bez latexu. Zvažte vyšetření u dermatologa.
 • Ztráta pohyblivosti kotníku − doporučte cvičení.

Zdroj:

http://www.wounds-uk.com/pdf/con­tent_10643.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…