Hypergranulace nebo naopak hypogranulace představují dva nežádoucí jevy, které mohou nastat v proliferativní fázi hojení ran. Podrobněji je tato problematikou probrána na woundeducators.com v rámci cyklu odborných článků na téma abnormální hojení ran.

Hypogranulace

Při hypogranulaci rány se nevytváří dostatečné množství granulační tkáně nutné k vyplnění spodiny rány. V ráně se tvoří prohlubeň. Hojení je zbrzděno, protože epitelové buňky nejsou schopny ránu překlenout a uzavřít. Někdy se epitelové buňky i nadále množí a snaží se migrovat po stranách prohlubně dolů do rány (místo napříč přes ránu). Keratinocyty nakonec obalí okraje rány a epitelizace se zastaví. Hypogranulace však může mít také další následky, např. tvorbu jizevnaté tkáně po obvodu rány, přítomnost stárnoucích buněk (u chronických ran), dehydratace rány, zmnožení mikroorganizmů, lokální tkáňovou hypoxii nebo opakované trauma z převazů nebo z nevhodného krytí.
K hypogranulaci dochází nejčastěji u diabetiků a u jedinců se špatnou výživou. Základním řešením těchto potíží je podpora granulace. Pomoci mohou následujících opatření:

  • jemné otírání okrajů rány gázou při každém převazu (tím se zabrání tomu, aby epitelové buňky migrovaly dolů po stranách rány, a granulační tkáň se může tvořit nepřerušeně)
  • opatrné vyplnění prohlubně rány může snížit riziko předčasné epitelizace
  • opakovaný debridement snižuje riziko infekce a může usnadnit hojení opětovným zahájením zánětlivého procesu ve stárnoucích buňkách na spodině rány

Hypergranulation

Při hypergranulaci dochází ke zmnožení granulační tkáně, která vystupuje nad povrch kůže. Tvorba granulační tkáně pokračuje i po vyplnění rány. Příliš mnoho granulační tkáně však potlačuje epitelizaci, protože znesnadňuje migraci buněk.
V rámci preventivních opatření je důležité chránit ránu před jakýmkoliv traumatem (zejména při častých převazech), zabránit maceraci rány a nepoužívat silně adhezivní materiály.
Pokud se hypergranulace již objevila, je možné její následky zmírnit použitím tlaku na abnormální tkáň (což má za následek ischemii v daném místě), aplikací tyčinek s dusičnanem stříbrným nebo chirurgickým odstraněním hypergranulova­né tkáně.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…aling-part-2

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…