Získejte nové informace o hojení ran v Nemocnici Na Homolce

Jako generální sponzor akce vás zveme už na šestý ročník celostátního odborného kongresu „Hojení ran“, který se odehraje ve dnech 22.–23. dubna v Nemocnici Na Homolce v Praze. Veškerý program se bude soustředit v Kongresovém centru. Kromě řady odborných přednášek vás čeká i informační stánek společnosti HARTMANN – RICO, kde budeme mimo jiné prezentovat naši novou webovou stránku www.lecbarany.cz.

Přednášky

Čtvrtek 22. 4. 2010

8:00–15:10
Blok Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

 • Mycosis Fungoides, světloléčba (Dana Chudá, Kožní klinika FNB)
 • Tinea vousů a hlavy (Dana Maršová, Kožní klinika FNB)
 • Pemphigus vulgarit (Dana Chudá, Kožní klinika FNB)
 • Péče o kůži novorozence (Jaroslava Saxlová, Neonatologické odd. FNB)
 • Komplexní léčba dekubitů (Jarmila Bergmanová, Senior centrum Haus Frankenland, Norimberg)

Blok ambulantních sester – představení ambulancí

 • Odpovědnost a kompetence sester v hojení ran (Markéta Koutná, VFN Praha)
 • Ambulance chronických ran, vznik ošetřovatelské polikliniky ve FTN (Taťána Ježková, FTN)
 • Hojení chronických ran, kazuistika (Vladimíra Šípková, VTN)
 • Pacient v ambulanci chronických ran (Jitka Korandová, Nemocnice Teplice)
 • Hojení ran – kazuistika (Kuželová, Nemocnice Teplice)

Blok Fakultní nemocnice Plzeň

 • Hojení ran v kardiochirurgii (Veronika Němejcová, Michaela Joachimsthalová, Kardiochirurgie FN Plzeň)
 • Sesterská dokumentace v péči o kůži na naší klinice (František Nový, spoluautor Olga Kroftová, Dermatovenoro­logická klinika FN Plzeň)
 • Diferenciální diagnostika bércových vředů s ikonografií (Prim. MUDr. Helena Němcová, Kožní oddělení nemocnice v Sokolově)

Pátek 23. 4. 2010

8:00–16:00
Blok Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kardiovaskulární chirurgie

 • Syndrom diabetické nohy – současné možnosti léčby (MUDr. Lenka Brlicová, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie)
 • ICHDK – cévní operační výkony (Andrea Valchářová)
 • Bezpečnost pacientů – prevence pádů (Bc. Alena Chmaitilliová)
 • RHB u pacientů po kardiochirurgickém výkonu, specifické postupy RHB při komplikaci hojení rány (Alena Šrámková)
 • Kazuistika – použití VAC systému u pacientky s velkým ztrátovým poraněním horní končetiny a zlomeninami (Jitka Loblová – Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – chirurgické oddělení)

Blok Fakultní nemocnice Motol, Chirurgická klinika 2. LF

 • Chirurgická léčba chronického lymfedému (Bc. Blanka Suchá, Chirurgická klinika)
 • Lymfedém (Jarmila Rabová, Chirurgická klinika)
 • Moderní hojení ran – kazuistika (Mirka Pavlíková, Chirurgická klinika – Traumatologie)
 • Nejlepším monitorem na chirurgickém JIP je setra (Věra Sýkorová, JIP Chirurgická klinika)
 • Dekubity patří k intenzivní péči (Eva Lišková, JIP Chirurgická klinika)

Blok Domova sv. Karla Boromejského, Praha

 • Čtyři světy pod jednou střechou (Taťána Klíčová, Domov Řepy)
 • Zkušenosti z ošetřování chronických ran u pacientů na zdravotních lůžkách (Taťána Chytrá, Markéta Filipová, Domov Řepy)
 • Ošetřovatelská péče v Domově sv. K. Boromejského u pacienta s MRSA (Jana Pokorná, Domov Řepy)

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…