Některé zdravotní komplikace u pacientů s ránou, jako je např. diabetes, onemocnění periferních tepen nebo podvýživa, mohou zpomalovat tvorbu granulační tkáně. V takovýchto případech je vhodné použít některé z technik pro podporu granulace. K nim patří i fyzioterapeutické metody, např. elektrická stimulace, ultrazvuk nebo manuální lymfodrenáž.

Elektrická stimulace podporuje cirkulaci krve

V mnoha studiích bylo prokázáno, že elektrická stimulace podporuje cirkulaci krve v lůžku rány, pohyblivost buněk, tvorbu granulační tkáně a reepitelizaci a má také antimikrobiální účinky. Navíc pomáhá potlačit bolestivost rány, a tím zvyšuje kvalitu života pacienta.

I když existují kontraindikace související s umístěním rány či s diagnózou rakoviny a neléčené infekce, pro mnoho pacientů s chronickými ranami může být elektrická stimulace velmi přínosná. Ránu lze ošetřovat přímo, nebo pomocí přiložených elektrod.

Ultrazvuk zvyšuje produkci kolagenu

Své místo mezi technikami pro podporu granulace u nehojících se ran zaujímá i kontaktní a bezkontaktní ultrazvukové terapie. Zvyšuje aktivitu fibroblastů, produkci kolagenu, uvolňování histaminu a aktivitu makrofágů.

Manuální lymfodrenáž snižuje riziko infekce

Za normálních podmínek je mezi lymfatickými cévami a arteriolami vzdálenosti přibližně 1 mm. Při lymfedému se může zvýšit až na 10 mm. Zvýšená koncentrace bílkovin v důsledku existence rány způsobuje navýšení tekutin v této oblasti. Lymfatické cévy musí transportovat více tekutin a velké molekuly.

I v případě, že lymfatické kapiláry dobře fungují, je mnohonásobně náročnější odstranit debris z rány. Manuální lymfodrenáž pomáhá snížit tuto difúzní vzdálenost, a tím snižuje riziko infekce, zvyšuje průtok krve do rány a napomáhá odstranění většího množství proteinové debris z rány.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…ulate-wounds

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…