Kladívkové prsty na nohou

Podle souhrnného článku na www.woundsinternational.com jsou diabetické vředy obvykle způsobeny dvěma nebo více rizikovými faktory současně. Vnitřní faktory, jako je neuropatie, onemocnění periferních tepen a deformity dolní končetiny, doprovázené vznikem rány na noze mohou časem vést ke vzniku diabetického vředu.

Periferní neuropatie

Periferní neuropatie představuje poškození periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie. Podporuje vznik ulcerace na dolních končetinách v důsledku svých účinků na smyslové, motorické a autonomní nervy.

Ztráta povrchové citlivosti u pacientů se senzorickou neuropatií zvyšuje pravděpodobnost fyzikálního, chemického nebo tepelného traumatu. Je hlavním příčinou téměř všech diabetických vředů. A je spojena až se sedminásobně zvýšeným rizikem ulcerace. Motorická neuropatie může způsobit deformity nohou (např. kladívkové prsty), což může mít za následek abnormální tlak v oblasti kostních výrůstků. Autonomní neuropatie je obvykle spojena se suchou kůží, což může mít za následek popraskání kůže nebo hyperkeratózu. Dalším rysem je skákavý pulz.

Onemocnění periferních tepen

Lidé s diabetem mají dvakrát vyšší pravděpodobnost onemocnění periferních tepen než lidé bez diabetu. Onemocnění periferních tepen je také hlavním rizikovým faktorem amputace dolní končetiny. Podíl pacientů, u nichž je ischemie příčinou vzniku diabetických vředů, se stále zvyšuje. Hovoří se o tom, že přispívá ke vzniku až 50 % diabetických vředů.

Je důležité si uvědomit, že i poškození drobných krevních cév, tzv. mikroangiopatie, přispívá ke špatnému hojení vředů neuroischemického původu. Snížená perfúze diabetické nohy je komplexní problém způsobený nejrůznějšími faktory, které souvisí nejen s onemocněním periferních tepen, ale také s mikrovaskulární dysfunkcí.

 

Zdroj:

https://www.wou­ndsinternatio­nal.com/

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…