Při posuzování pacienta s ránou, je podle woundeducators.com důležité získat komplexní anamnézu. Její nepostradatelnou součástí je přehled konkrétních zdravotních obtíží pacienta, které mohou ovlivnit hojení rány. Tyto poznatky pomáhají lékaři naplánovat léčbu rány pacientovi přímo na míru, s přihlédnutím ke konkrétním zdravotním problémům.

Aktuální i dřívější zdravotní potíže

Následující přehled uvádí pouze některé zdravotní obtíže, které mohou mít zásadní vliv na léčbu ran. Slouží k ilustraci toho, jak zdánlivě nesouvisející onemocnění mohou mít dopad na průběh hojení a proč je tak nezbytné získat důkladnou anamnézu.

•    Hypertenze – vysoký krevní tlak, který zůstává nediagnostikován nebo není efektivně léčen, může vést k poškození srdce a cév, což může ovlivnit průtok krve. Snížené prokrvení znamená snížený přísun živin a kyslíku do rány a následné narušení procesu hojení.
•    Ischemická choroba srdeční – hypertenze a ischemická choroba srdeční jdou často ruku v ruce. Také ischemická choroba srdeční může ovlivnit průtok krve do tkání a buněk.
•    Onemocnění periferních cév – obzvláště náchylní k onemocnění periferních cév jsou zejména diabetici, výsledkem jsou často obtížně léčitelné defekty. Onemocnění zhoršuje transport kyslíku, živin a dokonce i antibiotik do okrajových částí těla, takže bývá komplikované v těchto místech potlačit infekci.
•    Městnavé srdeční selhání – srdce postupně ztrácí schopnost efektivně pumpovat krev. Přebytečná tekutina se hromadí v plicích, kde ovlivňuje proces okysličování, a také v nohou a chodidlech, což způsobuje periferní edém, který může bránit hojení ran.
•    Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – je výsledkem poškození plic, nejčastěji je spojena s kouřením. Stejně jako výše zmíněné stavy způsobuje snížení průtoku krve a omezený transport kyslíku do tkání.
•    Diabetes – má zásadní vliv na hojení ran. Vysoké hladiny glukózy v krvi podporují vznik infekce v ráně. Navíc diabetes způsobuje poškození krevních cév, což má za následek méně kyslíku a živin v místě hojení.
 Rakovina – u pacientů s nádorovým onemocněním často dochází ke zpomalenému hojení ran a vzniku infekce v důsledku imunosuprese po onkologické léčbě. Infekce v ráně mohou vést k vážným komplikacím, včetně sepse.
•    HIV/AIDS – snížená obranyschopnost těla i podvýživa, které mohou zbrzdit hojení ran, bývají běžnými problémy u těchto pacientů. Vzhledem ke snížené imunitě může dojít k nákaze neobvyklými nebo rezistentními mikroorganismy.
•    Anémie – nedostatek červených krvinek může mít za následek špatné okysličení tkání, zejména periferních částí těla, což naruší proces hojení.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…cal-history/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…