Chirurgický zákrok

Pacienti po chirurgickém zákroku trpí zvýšeným rizikem vzniku dekubitů. Stránky www.wounds-uk.com shrnují základní faktory, které se mohou podílet na rozvoji dekubitů. Nabízí také vysvětlení, proč operace riziko zniku dekubitů zvyšuje.

 

 

Rizikové pooperační faktory

  • Zdravotní stav − ke vzniku kožního defektu u pacientů vyžadujících neodkladný chirurgický zákrok může přispět hypotenze a i delší operační doba. Například lidé s chronickým onemocněním mohou být náchylnější ke vzniku proleženin vzhledem k systémovému dopadu jejich choroby.

 

  • Imobilita − pro porušení integrity kůže je nejrizikovější. Normální reakcí na pocit tlaku je změna polohy. Schopnost člověka reagovat pohybem na tlak je během chirurgického zákroku i po něm vážně ohrožena.

 

  •  Poloha těla − je nutné brát v úvahu, že poloha těla pacienta u některých typů operací způsobuje tlak na oblasti, které za normálních okolností takto zatíženy nebývají. To zvyšuje riziko poranění kůže.

 

  • Smyslové poruchy a ztráta vědomí − snížená citlivost k tlaku vede k redukci spontánního pohybu. Týká se to zejména lidí po mozkové mrtvici nebo s poraněním míchy. Také spinální anestezie potlačuje schopnost pacienta reagovat na podněty.

 

  • Nutriční stav − existuje významná souvislost mezi špatným nutričním stavem a rizikem proleženin. Pacienti s chronickým onemocněním mohou být ohroženi podvýživou, toto riziko je možné snížit odpovídající předoperační výživou. Důležitá je také dostatečná hydratace.

 

  • Bolest − silné bolesti odrazují pacienta od pohybu nebo změny polohy. Je důležité posoudit úroveň bolesti v pooperační fázi a případně nasadit dostatečnou analgezii.

 

  • Vlhkost, inkontinence, exsudát z rány − nadměrná vlhkost způsobená inkontinencí, zvýšeným pocením ​​nebo exsudátem z rány činí pokožku křehčí a zranitelnější.

 

  • Předchozí poškození tlakem −  jizva vzniklá např. zhojením dřívějšího dekubitu, už nikdy není tak silná jako nepoškozená tkáň. Některé zjizvené oblasti bývají také nedostatečně prokrvovány, nebo nejsou zásobeny krví vůbec. Jsou proto náchylnější k poškození.

 

  • Léky − anestetika podaná při operaci způsobí, že pacient není schopen reagovat na podněty. Steroidní terapie má negativní vliv na tvorbu kolagenu v kůži, což znemožňuje proces hojení. Inotropní terapie může omezit periferní krevní oběh, a snížit tak integritu kůže.

 

  • Věk − novorozenci a velmi staří lidé mají křehčí kůži. S věkem dochází ke změnám v kůži a jejích podpůrných strukturách, to činí kůži náchylnější k poškození tlakem a střižnými silami.

Zdroj:

http://www.wounds-uk.com/pdf/con­tent_10620.pdf

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…