Pečlivé ošetření spodiny rány před aplikací krycího materiálu je rozhodujícím krokem při léčbě rány. Účinnost mnoha krytí, která jsou v současnosti k dispozici, z velké míry závisí na důkladné přípravě lůžka rány. Jedním z klíčových prvků této přípravy je podle woundeducator­s.com také obnova bakteriální rovnováhy.

Bakteriální zátěž

Všechny rány obsahují určitý počet bakterií. Posouzení dopadu bakteriálního osídlení pro vývoj rány je nelehkým úkolem. Je důležité rozlišovat mezi kolonizací, kontaminací a infekcí rány. Míru bakteriální zátěže lze určit podle některých faktorů. Rozhodující je zejména přítomnost množících se bakterií v ráně, virulence mikroorganismů, bakteriální nálož a reakce hostitele na přítomnost bakterií.
Výzkumy ukazují, že bakteriální nálož představující 10⁵ a 10⁶ organismů na gram bude mít nepříznivý účinek na hojení rány bez ohledu na jejich letalitu.

Kultivace nestačí

Vzhledem k tomu, že infekce je často soustředěna v prostoru rány, spíše než na jejím povrchu, bakteriální kultivace obvykle nejsou při určování biologické zátěže užitečné. Z tohoto důvodu by léčení infekce ran nemělo být založeno pouze na výsledcích kultivace, ale měl by také být brát v úvahu stav rány, tj. projevy a příznaky infekce, jako je např. zvýšená bolestivost, silný exsudát a zápach. Navíc podmínky v ráně se mohou v průběhu času měnit a je důležité na tyto změny adekvátně a včas reagovat.

Význam biofilmu

Nelze přehlédnout ani význam přítomnosti biofilmu v ráněBiofilm je možné považovat za soubor mikroorganismů tvořících komplexní mnohobuněčný útvar obklopený ochranným povlakem, který ho chrání před smrtícími účinky antibiotik. Biofilm může zásadním způsobem bránit snahám o omezení biologické zátěže rány a může se stát ohniskem infekce.

Rozhoduje také stav pacienta

Zda rána, která je kolonizována bakteriemi, pokročí do fáze infekce, je závislé také na zdravotním stavu samotného pacienta. Jedná se zejména o jeho nutriční stav, přítomnost imunosuprese (cukrovka, užívání steroidů, chemoterapie, autoimunitní onemocnění), edému, kouření a kardiovaskulárních onemocnění (onemocnění periferních cév). Uvedené faktory mohou mít vliv na schopnost pacienta účinně bojovat proti infekci.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…of-bacteria/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…