Arteriální nedostatečnost znamená snížený průtoku arteriální krve vedoucí k tkáňové ischémii a potenciální nekróze. Zhoršený průtok krve může být akutního rázu (např. trauma, trombóza), nebo chronický (např. ateroskleróza). Jak akutní, tak i chronická arteriální nedostatečnost mohou vést k tvorbě bércových vředů. Téma podrobně rozebírá přehledový článek na http://journals.lww.com.

 

 

Hlavní příčiny

Nejčastější příčinou arteriálních vředů je ateroskleróza. K rizikovým faktorům pro rozvoj aterosklerózy patří věk, kouření, diabetes mellitus, hypertenze, dyslipidemie, rodinná anamnéza, obezita a sedavý způsob života. Arteriální nedostatečnost může působit současně s ostatními patologickými mechanismy, které vedou k odumření tkáně a ulceraci. Např. diabetické vředy mohou být výsledkem kombinace neuropatie, traumatu a arteriální nedostatečnosti.

 

Diagnostika

Počáteční posouzení jakéhokoliv bércového vředu začíná důkladnou anamnézou a fyzikálním vyšetřením. Ačkoli většina bércových vředů je způsobena žilní nedostatečností, je třeba pečlivě zvážit také přítomnost arteriální insuficience. Současné arteriální onemocnění může oddálit nebo zabránit hojení. Navíc kompresivní terapie, základní metoda léčby žilní nedostatečnosti, může u pacientů s onemocněním tepen způsobit nekrózu tkáně a ulceraci.

Vředy ischemického původu mívají menší rozsah, kruhovitý tvar a hladké, dobře vymezené ohraničení. Spodina rány je obvykle bledá a chybí granulační tkáň. Může být přítomna vlhká nebo suchá gangréna. Arteriální vředy se objevují na distální části nohy, zejména na laterálních stranách bérců, nártu a prstech. Mohou být povrchní nebo hluboké a často bývají bolestivé. Při fyzikálním vyšetření bývá odhalen pokles periferních pulzů, ztráta ochlupení na distální části nohy a cyanóza, bledost a/nebo atrofie okolní kůže. Při zvednutí o více než 30 stupňů může ischemická končetina zblednout, po opětovném položení pak výrazně zčervenat.

 

Léčba

Terapie arteriálních ischemických vředů zahrnuje konzervativní debridement, léčbu bolesti, použití okluzivního krytí a zlepšení krevního oběhu. Léčba je také zaměřena na patogenní příčiny arteriálního onemocnění.

 

Zdroj:

http://journal­s.lww.com/aswcjou­rnal/Fulltext/2010/09000­/Arterial_Ulcer_Chec­klist.11.aspx

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…