Kromě běžně užívaných metod léčby ran, existují také alternativní, méně známé a méně používané metody léčby. Některé z nich již vykazují dobré výsledky. Bude však zapotřebí rozsáhlejší výzkum, aby bylo možné potvrdit skutečný přínos těchto léčebných metod.

Monochromatické infračervené záření

Předpokládá se, že infračervené záření zvyšuje průtoku krve do léčené oblasti, což zlepšuje prokrvení a okysličení tkání, zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého a podporuje buněčnou proliferaci. Výzkum ukazuje, že největší prospěch z této léčby mají pacienti s neuropatickými vředy, i když tato metoda byla také s úspěchem používána na arteriální a žilní vředy.

Bezkontaktní normotermická terapie (NNWT)

Bezkontaktní normotermická terapie (noncontact normothermic wound therapy) kombinuje princip vlhkého hojení ran se současným zahříváním lůžka rány ve snaze zvýšit tlak kyslíku a průtok krve do oblasti rány. Topný prvek (který je odnímatelný) se přidává k vlhkému krytí, aby se zvýšila teplota lůžka rány na 38 °C, což podporuje proliferativní a zánětlivou fázi hojení ran. Tato technika již byla použita u široké škály typů ran a studie hlásí dvojnásobné zrychlení hojení oproti kontrolním skupinám. Navíc bylo prokázáno, že snižuje kolonizaci MRSA.

Laserová terapie

Při léčbě ran se používá laserová terapie s nízkou intenzitou za použití galium-arzenidového nebo helium-neonového laseru. Lze jej využít k léčbě neuropatických a venózních vředů či dekubitů. Laserová terapie údajně zvyšuje syntézu kolagenu a proteinů, podporuje buněčnou proliferaci, epitelizaci, angiogenezi a zvyšuje pevnost rány v tahu. Předpokládá se, že rychlejší hojení ran pomocí laseru je vyvoláno lokálním uvolňováním cytokinů, chemokinů a dalších látek, které urychlují uzavření rány a zvyšují její pevnost. Laserová terapie také pravděpodobně vykazuje baktericidní účinek.

Ultrafialové záření

Nedávné studie se zaměřily na použití ultrafialového záření při léčbě ran, včetně chronických. Známy jsou zejména baktericidní účinky ultrafialového záření. Může být přímo aplikováno na ránu s akutní infekcí pro zničení patogenů bez nepřijatelného poškození tkání . Některé výzkumy ukazují, že UV záření zlepšuje hojení ran u pacientů s arteriálními, žilními i diabetickými vře­dy.

Zdroj:
http://woundeducators.com/laser-wound

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…