Nesprávné použití produktů pro hojení ran vede nejen ke špatným klinickým výsledkům, ale také k plýtvání finančních zdrojů. Mnoho produktů má specifické indikace k použití stejně jako léky. Pouze správné používání jednotlivých produktů přináší slibné výsledky při hojení ran.

Na co je dobré se ptát?

1. Jak se bude rána při každém převazu čistit?
Ať už používáte normální fyziologický roztok nebo necytotoxický čisticí prostředek na rány, k čištění rány pro přípravu lůžka je třeba přistupovat důsledně.

2. Jde o ránu povrchovou, nebo defekt zasahuje hlubší tkáně, je přítomno tunelování nebo podminování?
Mrtvý prostor rány musí být vyplněn, ale ne přeplněn. Bude krytí zachovávat svůj tvar pro přímý kontakt s lůžkem rány? Nebude se obvaz třepit nebo rozpadat?

3. Bude krytí vhodné pro daný typ rány?
Používejte krytí, které vyhovuje danému typu rány a/nebo je snadno aplikovatelné a odstranitelné.

4. Jak moc rána secernuje?
Používejte krytí, které udrží ránu v teple a které absorbuje předpokládané množství exsudátu. Existuje mnoho krycích materiálů, které je možné používat delší dobu, jako jsou pěny, vysoce přizpůsobivá krytí a hydrokoloidní krytí.

5. Jak velký rozměr krytí je dobré použít?
Většina materiálů by měla přesahovat ránu asi o 2–5 cm. Ochrana okolí rány je stejně důležitá jako léčba rány samotné. Je třeba zabránit maceraci, aby se nedošlo k dalšímu postižení kůže.

6. Kdo bude ránu převazovat?
Pacient a/nebo osoba o něj pečující by měli být schopni krytí aplikovat. Vzdělávejte pacienty a jejich pečovatele.

7. Jak často se rána bude převazovat?
Pokud rána tvoří pouze nepatrné množství exsudátu, můžete dobu mezi převazy protáhnout. Výzkumy ukazují, že rány se hojí rychleji, když je lůžko rány udržováno zakryté a při konstantní teplotě.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…are-dressing

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…