Bércové vředy patří mezi chronická onemocnění s častými recidivami. Léčba bývá dlouhodobá a často spojená s nemalými náklady. Nedílnou součástí úspěšné léčby a prevence recidivy bércového vředu je odstranění rizikových faktorů a důsledné dodržování veškerých preventivních opatření doporučených lékařem.

Jak zabránit recidivě bércových vředů?

1. Vztah lékař/pacient – ve vztahu mezi lékařem a pacientem je zásadní od samého počátku udržovat otevřenost a společně se podílet na péči o chronickou ránu. Lékař by měl dodržovat individuální přístup a vybudovat si terapeutický vztah, který usnadní dodržování léčby pacientem. Lékař i pacient musí pochopit, že dlouhodobá kompresivní terapie je nevyhnutelnou součástí prevence bércových vředů.

2. Volba kompresní terapie – kompresivní terapie je považována za nejlepší metodu pro prevenci opakovaného výskytu bércových vředů. Při výběru komprese je nutné brát v úvahu tělesné i psychické faktory. Komprese může být aplikována ve formě kompresivních bandáží nebo punčoch. Pro preventivní účely se většinou používají kompresivní punčochy, které představují pro pacienta přijatelnější alternativu komprese určené pro denní nošení. Vhodně zvolená pomůcka je efektivní v prevenci vředů a napomáhá dodržování léčby.

3. Tělesné faktory – je důležité, aby první aplikaci komprese provedl pacient (případně ošetřující osoba) v přítomnosti lékaře. Je nutné brát v úvahu faktory, které pacientovi mohou znesnadnit správnou aplikaci komprese (obezita, vysoký věk, nejrůznějších zdravotní komplikace). Lze doporučit aplikátory pro navlékání kompresivních punčoch.

4. Faktory životního stylu – při výběru komprese je třeba vzít v úvahu životní styl samotného pacienta a zapojit ho do rozhodování o vhodném typu komprese.

5. Informace a edukace – pacient by měl být důkladně poučen o pravidlech pro nošení a aplikaci kompresivní terapie, včetně demonstrace na vlastní končetině. Vhodné je poskytnout pacientovi leták se všemi důležitými informacemi.

6. Pravidelná výměna komprese – důležité je pravidelně kompresní pomůcky obnovovat, protože v průběhu času ztrácí svou elasticitu. Ve většině případů se doporučuje opětovné posouzení stavu končetiny a výměna komprese každých 3–6 měsíců. Toto období se však může lišit v závislosti na značce a typu produktu.

7. Pravidelná kontrola komprese – kompresi je nutné pravidelně kontrolovat, zda je v dobrém stavu a stále plní svoji funkci.

8. Pravidelná kontrola kůže – pacient by měl pravidelně kontrolovat celkový stav kůže a všímat si změn zabarvení kůže, podlitin nebo jakýchkoliv projevů týkajících se kůže a možného počátečního poškození tkáně. Je také nutné hlásit jakýkoliv diskomfort při nošení komprese.

9. Změny životního stylu – je důležité udržovat kontakt s pacientem a brát v úvahu faktory, které mohou ovlivnit nošení kompresivních pomůcek (např. ztráty hmotnosti, nové zaměstnání, kde jsou kladeny vyšší nároky na diskrétnost komprese).

10. Dermatologické faktory – důležitým a často opomíjeným faktorem, který může zásadním způsobem ovlivnit léčbu a volbu komprese, jsou dermatologické komplikace. Pokud je kompresní bandáž aplikována správně, pacient s žilním ekzémem nebo alergickou kontaktní dermatitidou nemusí trpět podrážděním pokožky. Jakmile jeho stav dovolí přechod na kompresní punčochy, je třeba zvážit značku a typu textilie. Velký význam má také správná péče o kůži na postižené končetině.

Zdroj:
http://www.wounds-uk.com/…nt_11790.pdf 

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…