Stavy, které brzdí hojení rány

1. Diabetes a diabetická neuropatie – dlouhodobě zvýšené hladiny glukózy v krvi negativně postihují malé i velké cévy, důsledkem je snížení průtoku krve a transportu kyslíku do rány. Zvýšené hladiny glukózy také způsobují náchylnost organismu k infekci. Diabetes postihuje i nervy na periferii těla, což má za následek tzv. diabetickou neuropatii. Projevuje se jako snížené nebo oslabené vnímání bolesti, které dále přispívá ke vzniku nehojících se ran.

2. Infekce – někdy je počet bakterií žijících na povrchu kůže příliš velký nebo existují další spolupůsobící faktory, které umožňují nadměrné pomnožení za normálních podmínek neškodných bakterií. Takové mikroorganismy pak soutěží s novou tkání o živiny a kyslík a jejich vedlejší produkty brání hojení ran vytvořením prostředí pro rozvoj infekce.

3. Snížená obranyschopnost – imunitní systém působí jako přirozený obranný mechanismus těla proti infekci, nicméně některá onemocnění, jako je cukrovka, roztroušená skleróza, astma či lupus, mohou snížit obranyschopnost organismu. Neléčená infekce může také zvýšit riziko dalších závažných zdravotních potíží, jako je gangréna, sepse nebo osteomyelitida.

4. Arteriální a žilní nedostatečnost – pro hojení ran je nezbytné dostatečné prokrvení místa defektu. Arteriální nedostatečnost, jejíž nejčastější příčinou bývá ateroskleróza, znamená nedostatek kyslíku a živin v místě rány. Při žilní nedostatečnosti, zejména v oblasti dolních končetin, žíly nejsou schopny efektivně odvádět krev, která se spolu s lymfou a mrtvými buňkami hromadí v okolí rány. To zpomaluje proces hojení a představuje větší riziko infekce pro pacienta.

5. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – omezuje dostupnost kyslíku v ráně a podporuje tak vznik nehojících se ran.

6. Poruchy hybnosti – pacienti s částečným nebo úplným ochrnutím jsou náchylnější k tvorbě dekubitů, které mají často horší průběh a prognózu.

7. Starší věk – u starších pacientů je kůže křehčí a riziko infekce je vyšší z důvodu nižší zánětlivé odpovědi, snižuje se produkce protilátek a zpomaluje funkce endokrinního systému. Navíc mají větší pravděpodobnost výskytu chronického onemocnění, které dále oslabuje rychlost hojení.

8. Špatná výživa – nedostatečný příjem živin nebo již existující podvýživa může zbrzdit hojení nebo způsobit infekci. Při hojení může být potřeba proteinů v některých případech až trojnásobná oproti normálu. Důležitý je také dostatečný příjem vitaminů a minerálních látek.

9. Demence – pacienti s demencí mají sníženou schopnost spolupracovat při léčbě. Problémem může být neschopnost nebo neochota dodržovat doporučenou léčbu.

10. Deprese – také depresivní stavy mohou přispět ke vzniku chronických ran. Často v důsledku nedodržování léčby a v extrémních případech i z důvodu jejího odmítání.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…ound-healing

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…