První pomoc při řezných a bodných ranách

4. 1. 2013, Rady a tipy pro prevenci a léčbu ran, Autor: HARTMANN – RICO

Řezná rána vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu. Řez může být hluboký s ostrými nebo zubatými okraji. Může porušit pouze povrchové tkáně nebo ovlivnit i ty hlouběji uložené, jako jsou vazy, svaly, šlachy, nervy, cévy nebo kosti. Bodná rána vzniká průnikem ostrého předmětu do hloubky těla (např. hřebíkem, nůžkami). Hrozí zde riziko poškození hlubokých struktur a orgánů a zanesení infekce.

Příznaky

Hlavními symptomy řezných a bodných ran je krvácení (zejména u řezné rány) a bolestivost. Může se objevit infekce, ta je nejpravděpodobnější u pokousání, bodných a znečištěných ran, ran na nohou a ran, které nebyly okamžitě ošetřeny.

 

 První pomoc

Pokud rána silně krvácí, volejte zdravotní záchrannou službu.
Drobné řezné a bodné rány můžete ošetřit sami. Před jakoukoliv manipulací s ránou si vždy řádně umyjte ruce vodou a mýdlem nebo antibakteriálním prostředkem, aby se zabránilo infekci.

U drobné řezné rány postupujte podle následujících kro­ků:

 • Nejprve se snažte zabránit krvácení přiložením sterilního obvazu.
 • Při silnějším krvácení přiložte tlakový obvaz.
 • Umyjte řez důkladně mýdlem a vodou.
 • Okolí rány potřete nebo postříkejte dezinfekcí.
 • Na ránu aplikujte sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

U drobných bodných ran postupujte následovně:

 • Promývejte ránu proudem vody po dobu nejméně 5 minut, pak umyjte mýdlem.
 • Ránu řádně prohlédněte. Pokud v ráně zůstala cizí tělesa, nikdy je sami neodstraňujte, ale obvazem zajistěte proti posunutí, sterilně kryjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V okolí rány aplikujte dezinfekci a na ránu sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

 

Kdy je nutné kontaktovat lékaře?

 

 • Krvácení je silné nebo se nedá zastavit (např. po 10 minutách tlaku).
 • Poranění je rozsáhlé nebo hluboké, i když krvácení není vážné.
 • Jestliže máte pocit, že je potřeba ránu zašít (řez je hlubší než 0,5 cm, na obličeji nebo zasahuje kost).
 • Došlo k pokousání člověkem nebo zvířetem.
 • Rána je způsobena rezavým předmětem.
 • Šlápli jste na hřebík nebo jiný podobný předmět.
 • Nečistota nebo předmět zůstávají v ráně.
 • Rána vykazuje známky infekce (teplo a zarudnutí v okolí, bolestivý nebo pulzující pocit, horečka, otok, hnisavý výtok).
 • V průběhu posledních 10 let jste nebyli očkováni proti tetanu.

 

Zdroj:

http://www.nlm­.nih.gov/medli­neplus/ency/ar­ticle/000043.htm

 

 

Související články