2 minuty

Studie publikovaná v časopise Journal of Tissue Viability zkoumá spolehlivost speciálních přístrojů určených pro použití v programech prevence dekubitů. Jedná se o tzv. SEM skenery schopné detekovat v kůži změny subepidermální vlhkosti, a tím předpovídat riziko vzniku dekubitů. Autoři výzkumu vycházejí z údajů některých dřívějších studií, podle nichž hodnotící škály běžně používané pro posuzování rizik vzniku dekubitů jsou subjektivní a nabízejí vysoce variabilní spolehlivost a přesnost.

Subepidermální vlhkost jako ukazatel rizika proleženin

Nový SEM skener je ruční přenosné zařízení, které je schopno detekovat změny subepidermální vlhkosti (SEM/subepidermal moisture) – biofyzikálního markeru, podle něhož je možné posoudit epidermální bariérové funkce kůže. Metoda vychází z údajů klinických studiích, které dokazují, že tímto způsobem lze přesně identifikovat lokalizované tkáňové edémy nebo tlakem vyvolané poškození tkáně ještě dříve, než je možné je pozorovat na povrchu kůže.

Skenery využívají technologii senzorů pro měření relativní elektrické kapacity povrchu tkáně, a to pomocí signálů o nízké amplitudě vycházejících z elektrod umístěných na kůži pacienta. Podle hodnot elektrické kapacity povrchu kůže je možné určit přítomnosti subepidermální vlhkosti a předpovědět tak vznik proleženin. Ukazuje se, že změny v subepidermální vlhkosti by mohly být využity jak pro prevenci, tak i pro detekci dekubitů a vyřešit tak problémy s objektivitou a spolehlivostí stávajících metod pro posuzování rizika vzniku dekubitů.

Posuzovány údaje různých vyšetřovatelů a různých přístrojů

Studie se zúčastnilo 31 dobrovolníků bez nálezu proleženin. Všichni byli vyšetřeni pomocí skeneru v oblasti sterna, pravé a levé paty a v sakrální oblasti. Tři různí vyšetřovatelé použili pro sběr dat z uvedených čtyř anatomických míst u všech pacientů tři různé přístroje. Byla sledována spolehlivost a shoda mezi jednotlivými vyšetřovateli a zařízeními. Výsledná shoda mezi vyšetřovateli byla vysoká, s průměrnými rozdíly v rozsahu –0,01 až 0,11. Spolehlivost napříč jednotlivými vyšetřovateli a přístroji překročila hodnotu 0,80 u všech posuzovaných anatomických míst.

Výsledky vykazují spolehlivost a shodu

Výsledky studie tak ukazují vysokou spolehlivost a dobrou shodu u výsledků naměřených SEM skenery, a to jak mezi různými vyšetřovateli, tak i různými zařízeními. Vzhledem k omezením, které vykazují současné metody pro prevenci a detekci proleženin, se SEM skenery jeví velmi slibně jako objektivní a spolehlivý nástroj pro vyhodnocení přítomnosti nebo absence poškození tkáně vyvolané tlakem.

Zdroj:
http://www.jou­rnaloftissuevi­ability.com/ar­ticle/S0965–206X(15)00004–2/fulltext
 http://bruinbiometrics.com/…-systems/sem

1