2 minuty

Prevalence bércových vředů u dospělé populace variuje mezi 0,18 % až 1,3 % a s prodlužující se délkou života stále stoupá. Jednu z možností, jak toto chronické onemocnění léčit, představuje terapie rostlinnou biomembránou (VBM) z kaučukovníku Hevea brasiliensis. Poukazuje na to výzkum brazilského vědeckého týmu srovnávající účinky této biomembrány s kolagenázou.

Výzkumy na psech naznačují, že VBM představuje účinný induktor hojení sliznice jícnu – podporuje vaskularizaci (naoangiogenezi), epitelizaci, novotvorbu žlázek submukózy a formování svalových vláken. Prokázán je rovněž její pozitivní vliv na různé fáze hojení vředů (podíl na odstraňování nekrotické tkáně, proliferace granulační tkáně a reepitelizace), a to zejména u diabetických pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s mikroanfiopatií.Skutečný mechanismus účinku VBM však doposud nebyl znám.

Léčba bércových vředů pomocí VBM a konvenční léčba kolagenázou

Brazilský výzkumný tým se ve své studii zaměřil na komparaci klinických a histologických změn při léčbě VBM a konvenční léčbě kolagenázou. Do výzkumu bylo náhodně vybráno 21 pacientů, u nichž se po dobu více než 2 měsíců vyskytoval bércový vřed venózní etiologie. Diagnostikováni byli podle následujících klinických příznaků:

  • varikózní žíly
  • hyperpigmentace
  • lipodematoskleróza
  • známky ekzému či puritu

Žádná ze zkoumaných osob netrpěla diabetem ani vysokým krevním tlakem.

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Výzkumné skupině (14 osob) byla každý druhý den aplikována VBM, kontrolní skupině (7 osob) potom denně fibrinolisin spolu s chloramfenikolem. Obě skupiny byly sledovány po 120 dní a hojení rány bylo dokumentováno fotograficky. První a třicátý den byla navíc pro histologickou kontrolu provedena biopsie.

Klinická i histologická zjištění stanovila VBM jako faktor indikující hojení rány. Ve srovnání s konvenční léčbou byly zaznamenány:

  • lepší účinky v zánětlivé fázi hojení rány (výrazná exsudace, odloučení nekrotické tkáně)
  • větší tendence k angiogenezi a následné reepitelizaci (s nejvyšším indexem hojení v devadesátém a stodvacátém dni)
  • absence bolesti a poškození tkáně během výměny biomembrány

Zdroj:
http://www.scielo.br/…v87n1a05.pdf
http://www.hojeni-ran.cz/…agenazou-372?…

1