2 minuty
Virtuální realita pro potlačení bolesti u popálenin

V posledních letech nachází virtuální realita uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Zdá se, že může být využita i v oblasti hojení ran. Skupina výzkumníků z mezinárodní společnosti Frog Design zabývající se designem a novými technologiemi se snaží pomocí virtuální reality zmírnit bolest pacientům s popáleninami.

Nedávné studie potvrzují efektivitu virtuální reality při zmírňování bolesti

Četné studie ukazují, že prostředí virtuální reality, které člověka dokáže plně pohltit, je vysoce efektivní způsob, jak rozptýlit pozornost pacientů s popáleninami během bolestivých léčebných procedur. Ve studii zveřejněné v roce 2014 v odborném periodiku Cyberpsychology, Behavior and Social Networking vykazovaly osoby podstupující pracovní terapii znatelný pokles bolesti při používání speciálního systému pro virtuální realitu.

Za zmínku stojí také podobné experimenty, které byly zahájeny v únoru 2016. Tým složený z vědců specializujících se na výzkum v oblasti popálenin na Univerzitě Notre Dame v Austrálii využíval hraní videoher u pacientů s popáleninami pro snížení úrovně bolestivosti. Ve skupině 22 pacientů došlo po týdnu hraní her k poklesu bolesti o 17 %.

Výzkumníci z Frog Design chtějí novou technologii rozšířit do klinické praxe

Cílem výzkumníků z Frog Design bylo poskytnout další pozitivní výsledky o účinnosti virtuální reality při zmírňování bolestivých procedur v léčbě popálenin a podpořit její užívání přímo v klinické praxi. Jejich spolupráce se specialisty na rekonstrukční chirurgii vyústila ve vytvoření speciálního haedsetu, který je odolný proti vlhkosti a navíc pohodlný na nošení.

Jejich strategie je poměrně jednoduchá

Pacienti jsou vybaveni speciálním zařízením pro sledování virtuální reality a během procesu čištění rány a debridementu mohou hrát libovolný počet her. Jedna z her se např. odehrává uprostřed vesmírů a uživatel se do hry zapojuje jednoduchými pohyby hlavy. Pacient se tak koncentruje na hru a méně vnímá bolestivost jednotlivých procedur.

Navíc jde o relativně levnou záležitost – headset nestojí více než 10 dolarů – a uživatelsky přívětivou jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Dokonce již byla zahájena pilotní studie s pacienty s popáleninami podstupujícími rekonstrukční chirurgii, nová technologie tak bude přístupná více pacientům.

Zdroje
[1] https://designmind.frogdesign.com/2016/06/virtual-reality-vrcare-frog/
[2] https://advancedtissue.com/2016/12/using-virtual-reality-reduce-pain-burn-patients/
1