2 minuty

Nehojící se kožní defekty patří mezi významné zdravotní problémy u osob v terminálním stadiu života. Objevují se až u třetiny pacientů v hospicích. Komplikacemi těchto ran jsou zejména bolest, infekce a zápach. Jejich léčba je často obtížná vzhledem k diskomfortu pacienta a komplikované povaze ran. Hlavní léčebnou strategii tak představuje paliativní péče o rány. Stránky www.woundsresearch.com přinášejí podrobnou retrospektivní analýzu takového léčebného přístupu a zejména některé překvapující výsledky.

Potlačení bolesti, zápachu a infekce

Úplné zhojení ran není u pacientů v terminální fázi života považováno za hlavní léčebný cíl. Základem terapeutického managementu by v těchto případech měla být zejména paliativní léčba ran, která zmírňuje bolesti, potlačuje zápach a zabraňuje infekcí. V USA je od roku 2001 uplatňována metoda, která zahrnuje použití viskózního roztoku lidokainu pro utlumení bolesti a lokální aplikaci antibiotik (polymyxin/ba­citracin) na gáze jako prevence infekce.

V závislosti na typu, umístění rány a použitém krycím materiálu se převazy provádějí v intervalu 1 až 7 dnů. Tato technika již byla použita u stovek pacientů v terminálním stadiu života a zdá se být vhodná pro všechny typy ran bez nutnosti jejich důkladnější diagnostiky. Přestože byla tato metoda vyvinuta hlavně pro léčbu dekubitů, ukázala se jako účinná i pro jiné hluboké rány, jako jsou arteriální, neuropatické a bércové vředy.

Léčba účinná pro všechny typy ran

Vědci analyzovali data ze 2 různých studií zahrnující pacienty v terminálním stadiu života, jejichž rány byly ošetřovány výše uvedeným paliativním postupem. První studie představovala 192 pacientů z hospice se 323 ranami, kteří byli léčeni po dobu 30 měsíců. Ukázalo se, že do konce studie došlo ke zhojení u více než 40 % dekubitů; 30 % ischemických vředů a u více než 40 % neuropatických vředů. Celkem téměř 40 % všech ran bylo v procesu hojení nebo došlo k jejich uzavření.

Další retrospektivní analýza se týká dat pacientů pečovatelské služby. Při použití výše zmíněné paliativní péče ve skupině 72 pacientů se 156 různými typy ran, kteří byli sledování  po dobu 1 roku, se míry zhojení ran po 12 týdnech léčby přibližovaly 95 %.

Paliativní léčba napomáhá hojení

Zmíněné výsledky tak naznačují, že paliativní péče o rány splňuje nejen své hlavní terapeutické cíle, tedy snížení bolesti, prevenci infekce a kontrolu zápachu, ale použití této metody také neočekávaně představuje přínos v podobě zhojení ran. Pro ověření uvedených zjištění však bude nutné další zkoumání.

Zdroj:
http://www.woundsresearch.com/…otes-healing

 

1