2 minuty

Evropský výzkumný projekt PUMA (Pressure Ulcer Measurement and Actuation), který po technické stránce koordinuje Institut biomechaniky ve Valencii (IBV) vyvinul inovativní přenosné a neinvazivní zařízení pro prevenci a včasné odhalování rizika dekubitůu kvadruplegiků po poranění míchy, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

Současná řešení prevence dekubitů jsou málo účinná

Současná řešení pro prevenci výskytu dekubitů nejsou podle autorů projektu stále dostatečně efektivní. Nové zařízení se proto nespoléhá jen na omezení působení tlaku, ale podporuje také životaschopnost tkání, bere v úvahu stav a charakteristiky pacienta a snaží se optimálně zkombinovat současné preventivní strategie.

Aplikace shromažďuje data a navrhuje řešení

Zařízení zahrnuje systém pro kontrolu polohy pacienta na invalidním vozíku, dynamický polštář a inteligentní textilii jako součást speciálních kalhot, které slouží k měření působícího tlaku a životaschopnosti tkáně a k přímé aplikaci funkční elektrostimulace.

Polštář a kalhoty odesílají v reálném čase informace do počítačového systému uloženého přímo ve vozíku, který je ovládán uživatelem pomocí aplikace pro chytré telefony. Tato aplikace vyhodnocuje data a je schopna v každé situaci identifikovat rizika špatné polohy těla. Aplikace měří časový limit, který vozíčkář stráví ve jediné pozici, a v závislosti na dalších informacích o pacientovi navrhuje nejrůznější kroky k prevenci dekubitů: např. změny v nastavení vozíku (opěrky, sedadla atd.) nebo přímo aplikuje elektrostimulaci do rizikových míst.

Projekt PUMA vychází ze specifických potřeb kvadruplegiků

Projekt PUMA je výsledkem dvouletého bádání. V první fázi výzkumníci shromáždili informace o potřebách a antropometrických a fyziologických charakteristikách tetraplegiků. Poté studovali a srovnávali různé systémy pro měření životaschopnosti tkání s cílem využít je v rámci inteligentních textilií. Nové zařízení tak představuje spojení tři nezávislých systémů. Umožňuje prevenci dekubitů tím, že dokáže detekovat a eliminovat riziko vývoje proleženin, a navrhuje různé strategie pro jeho uživatele.

Zdroj:
http://www.medicalnewstoday.com/…s/290945.php
http://puma.ibv.org/

1