2 minuty

Léčba popálenin třetího stupně je často komplikovaná a může vést k dlouhodobým fyzickým a psychickým následkům. Vědci proto stále hledají efektivnější léčebné metody. Americká biotechnologická společnost Gemstone Biotherapeutics z Baltimoru, průkopník v oblasti regenerativní medicíny, vyvinula nový roztok hydrogelu pro hojení ran. Odborný časopis Journal of Investigative Dermatology nyní zveřejnil studii, která zkoumá účinnost této nové terapie.

Nový hydrogel podporuje hojení u prasat

Prozatím byla efektivita přípravku hodnocena u prasat, jejichž kůže je anatomicky a fyziologicky podobná člověku. Studie prokázala, že hydrogel dokáže účinně podpořit a urychlit hojení u prasat s popáleninami třetího stupně. Úplného uzavření rány bylo dosaženo u všech popálenin léčených novým hydrogelem ve srovnání s pouze 14 % popálenin v kontrolní skupině.

Hojení nastartuje rychlá zánětlivá odpověď

Terapie hydrogelem ve srovnání s kontrolní skupinou léčenou standardním krytím způsobila u popálenin třetího stupně zlepšení reepitelizace, zvýšenou remodelaci extracelulární matrix a reinervaci. Tyto účinky jsou pravděpodobně zprostředkovány schopností hydrogelu vyvolat rychlou, ale krátkou počáteční zánětlivou odpověď, která souvisle stimuluje neovaskularizaci uvnitř granulační tkáně v průběhu prvního týdne léčby, po němž následuje efektivní vaskulární regrese, což podporuje regenerační hojivý proces. Regenerovaná kůže vykazuje vlastnosti neporaněné kůže. Rány léčené novou technologií produkují zvýšené množství kolagenu a elastinu, které pomáhají minimalizovat vznik jizev a posílit obnovené tkáně.

Novou terapii čekají klinické studie

Experimentální zvířecí model byl optimalizován tak, aby bylo možné terapii hodnotit také v rámci klinických studií. Výsledky výzkumu naznačují, že nový hydrogel na bázi dextranu může výrazně zvýšit kvalitu hojení, a tím zlepšit péči o pacienty s těžkými popáleninami. Hydrogel společnosti Gemstone Biotherapeutics má potenciál, aby se v budoucnu stal optimální, finančně nenáročnou a snadno dostupnou biosyntetickou léčbou pro řadu kožních defektů.

Zdroj:
http://www.medicalnewstoday.com/…s/297097.php http://www.nature.com/…015182a.html

1