2 minuty
Nová metoda brání infekci v ráně bez antibiotik

Vysoké procento úmrtí u pacientů se závažnými popáleninami je spojeno s infekcemi. Vědci z lékařského centra Texaské univerzity objevili způsob efektivního boje proti multirezistentním bakteriím v popáleninové ráně. Nová metoda bakterie nezabíjí, ale znemožní jim uchycení na postiženou tkáň a následný růst.

Přilnutí bakterií k tkáním umožňují adheziny

Při experimentech vědci zkoumali skupinu adhezních molekul zvaných adheziny. Jedná se o produkty bakterií, které jim umožňují navázat se na buňky hostitele, což je zásadní krok pro další šíření infekce.

Identifikovali tzv. multivalentní adhezní molekulu 7 neboli MAM 7, která je specifická pro většinu gramnegativních bakterií. Ukázalo se, že nedostatek MAM7 omezuje schopnost bakterií způsobit infekci.

Inhibitor MAM7 chrání rány před infekcí

Pokusy provedené na potkanech se zaměřily na jedny z nejvíce smrtících patogenů: multirezistentní bakterie Pseudomonas aeruginosa, které se nachází přibližně u 33 % všech případů popálenin a u 59 % rozsáhlých popálenin. Ve studii byl použit rekombinantní inhibitor MAM7 navázaný na polymerní mikročástice o velikosti bakterií.

Lokálně aplikované mikročástice přednostně obsadily místa, kde se obvykle k buňkám přichycují bakterie, a znemožnili tak přilnutí bakterií k tkáni, aniž by bránily hojení ran. Lokální preparát snížil množství bakterií v ráně během prvních 24 hodin po podání a zabránil šíření infekce na sousední tkáně po další tři dny. Navíc také podpořil hojení a normální průběh zánětlivé reakce v ráně.

Nová metoda nemůže způsobit rezistenci bakterií

Nový přístup tak bakterie neusmrcuje, spíše se zaměřuje na schopnost mikroorganismů poškozovat hostitele – na jejich virulenci. Bakterie se proto nemohou stát vůči této metodě rezistentní.

Pokud nejsou schopny vázat se na zraněnou tkáň, přesouvají se jinam. V další fázi výzkumu se vědci chystají testovat, zda uvedená antiadhezní strategie může také blokovat nákazu bakteriemi, které způsobují smrtelné infekce v průběhu chirurgického zákroku.

Zdroje
[1] https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/
1