2 minuty

Vědci z Autonomní Univerzity státu Morelos v Mexiku a Vědeckého výzkumného centra na Yucatanu vyvinuli biodegradabilní membránu, která umožňuje přenos keratinocytů do místa vzniku popáleniny. Uvedený způsob léčby ran údajně snižuje čas hojení defektů o 50 %.

Nový biomateriál se sám v ráně odbourá

Inovativní buněčný biomateriál podporuje zachycení keratinocytů v místě poranění, a tím také uvolňování růstových faktorů, které urychlují proces hojení. Díky své funkčnosti a efektivnosti otevírá možnost využití přímo v klinickém procesu i pro farmaceutický průmysl.
Podle autorů výzkumu je nový materiál podobný klasickým krycím materiálům. Po aplikaci na ránu však dojde k jeho přirozenému odbourání. Není ho tedy nutné z rány odstraňovat, jako podobné produkty aplikované na matrici, které je třeba opakovaně přikládat na ránu a opět odstraňovat, což narušuje proces hojení.

Vývoj materiálu rychle postupuje

V současnosti je účinnost materiálu zkoumána a hodnocena na buněčných kulturách i zvířecích modelech (králíci a myši). Další krok pak představuje testování na preklinických modelech u velkých zvířat, aby byla prokázána jeho možná účinnost u lidí.
Autoři výzkumu potvrzují, že již urazili více než polovinu cesty, která je nutná k úspěšnému dokončení uvedené technologie. Podařilo se jim izolovat kožní buňky, standardizovali podmínky pro produkci biomateriálu, provedli testy toxicity in vitro atd. Jejich metoda navíc umožňuje získat z jednoho centimetru čtverečního kůže v průběhu jednoho měsíce 3 125 milionů buněk. Takové množství buněk je dostatečné na pokrytí celého povrchu těla jednoho člověka.

Zacíleno nejen na hojení ran

Vědci vidí navíc v novém produktu další potenciální možnosti, které je možné vyvíjet společně s materiálem pro hojení ran. Týká se to např. o produkce beta-buněk pankreatu a prekurzorů neurotransmiterů, které by mohly pomoci rozvíjet nové léčebné metody zacílené na diabetes nebo neurodegenera­tivních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Zdroj:
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?…

1