2 minuty

U 7 až 10 % diabetiků se rozvíjí chronické vředy na nohou, které jsou jedním z nejčastějších indikací k hospitalizaci u diabetiků. Chronické diabetické vředy jsou vředy, které se nezhojí ani po 4 týdnech a jejich léčba představuje pro lékaře náročný úkol. Cílem studie uveřejněné na stránkách odborného diabetického časopisu Diabetic Foot & Ankle bylo identifikovat rizikové faktory, klinický obraz a následky spojené s chronickými diabetickými vředy, které u pacienta přetrvávají po dobu delší než 6 měsíců.

 

Pacienti ve studii

Bylo sledováno celkem 108 pacientů, kteří déle než půl roku trpěli diabetickými vředy. Všichni pacienti podstoupili nezbytnou lokální léčbu rány včetně chirurgického debridementu a odlehčovali končetinu pomocí vhodných vložek do bot a terapeutických pomůcek.

Průměrný věk sledovaných pacientů byl 56 let, poměr mužů a žen 3 : 3,3. Průměrná doba výskytu diabetických vředů byla 18 měsíců (± 17 měsíců, tedy v rozmezí od 6 do 84 měsíců).

 

Rizikové faktory chronických vředů

Úpěšné hojení vředů významně souviselo s odlehčením ulcerací, zejména použitím snímatelných kontaktních fixací.

Špatné hojení vředů bylo signifikantně spojeno s následujícími faktory: delší doba výskytu vředů (více než 12 měsíců), kouření, nedostatečná kontrola glykémie a následně zvýšená hladina HbA1c (> 7 %), větší velikost a hloubka vředů, přítomnost kožních mozolů, poruchy prokrvení končetin, poruchy citlivosti, neuroischemie a Charcotova neuroartropatie.

Rychlost hojení nijak nesouvisela s věkem nebo pohlavím. U 65 % kuřáků se vředy nezhojily (na rozdíl od pouhých 35 % nekuřáků). Na hojení neměla žádný vliv konzumace alkoholu, typ diabetu ani druh antidiabetické léč­by.

 

Typický pacient

Podle autorů je léčba chronických diabetických vředů komplikovaná a často trvá měsíce nebo i roky.

Charakteristický pacient s nehojícími se diabetickými vředy nejčastěji trpí ischemií, periferní neuropatií, kouří a má zvýšenou hladinu HbA1c.

 

Zdroj:

http://diabetic­footandankle.net/in­dex.php/dfa/ar­ticle/view/18980/html

1