2 minuty

Nová studie publikovaná v odborném časopise Wounds a zmiňovaná také na stránkách www.medicalnewstoday.com vykazuje dobré výsledky v prevenci dekubitů. Experti použili u pacientů na jednotce intenzivní péče unikátní kontinuální monitorovací systém, který snižuje výskyt dekubitů tím, že efektivně detekuje tlak působící na tělo pacienta na lůžku i změny polohy pacientů.

 

 

Unikátní systém mapující tlak na lůžku

Kontinuální systém pro mapování tlaku na lůžku (MAP ™) je vůbec první klinicky odzkoušený kontinuální monitorovací systém, který detekuje a zobrazuje rozdíly v tlaku na těle pacienta na lůžku a pomáhá tak v prevenci dekubitů. Je možné ho použít u jakéhokoliv lůžka. Umožňuje vizualizovat data o rozložení tlaku v reálném čase a efektivní polohování pacienta. Snadná identifikace časných varovných příznaků pro vznik proleženin představuje účinný prostředek prevence.

 

Barevná vizualizace tlaku

Základem monitorovacího systému je podložka snímající tlak. Je vyrobena z inteligentní textilie, které neustále měří tlak z tisíců samostatných bodů. Rozdíly v tlaku po celém těle pacienta se zobrazují na monitoru pomocí barevné škály, místa s vysokým tlakem jsou červená, místa s nízkým tlakem modrá. To umožňuje snadno identifikovat a minimalizovat oblasti s vysokým tlakem.

 

Účinný proti dekubitům

Během sledovaného období dvou měsíců se pouze u jednoho z 307 pacientů (0,3 %), u nichž byl monitorovací systém používán, vyvinuly dekubity.  Z 320 pacientů v kontrolní skupině se proleženiny objevily u 16 z nich (5 %). 90 % zdravotníků působících na jednotce intenzivní péče pak v průzkumu uvedlo, že kontinuální mapování tlaku na lůžku přispělo ke zlepšení detekce a odlehčení tlaku, 88 % přiznalo, že systém jim pomáhá při dodržování doporučených postupů polohování, a 84 % souhlasilo s tím, že systém přispívá k účinnějšímu a efektivnějšímu polohování pacienta.

 

Ulehčuje a zkvalitňuje péči

Okamžitá zpětná vazba, kterou systém zdravotníkům poskytuje, umožňuje kontrolovat, zda je pacient ve správné poloze a zda rizikové oblasti byly náležitě odlehčeny. Dává jim tak jedinečnou příležitost naučit se optimální techniky polohování a určit nejefektivnější postupy pro minimalizaci tlaku.

 

Zdroj: http://www.medicalnewstoday.com/…s/270310.php

Zdroj: http://www.medicalnewstoday.com/…s/270216.php

1