3 minuty

Vedoucí lékařkou je zde Mudr. Petra Škurlová. Vedoucí ambulance a zároveň vrchní sestrou interního oddělení je Mgr. Petra Chymová, a právě ona se zasloužila o to, aby se ambulance hojení chronických ran a defektů v nemocnici otevřela. Její pravou rukou je Mgr. Kateřina Pokorná, která je zároveň vrchní sestrou plicního oddělení. Obě se ranám věnují přes pět let.

Ambulance pokrývá svými službami oblast Vysočiny a má přibližně sto stálých pacientů. Ti si pro radu a pomoc často chodí před chirurgickou instancí, avšak nejčastěji až po ní na doléčení. „Někdy máme pocit, že tady pacientům vysvětlíme zcela poprvé, že se rána také může umýt. To je základ,“ říká MUDr. Petra Škurlová. Pacienti totiž často ránu umyjí okolo, ale z přímého osprchování mají panický strach. „Už jsme tady i jednou vytahovali z rány kočičí chlupy, proto dáváme pacientům edukační materiály. Učíme je, jak se o ránu správně starat, že má být čisté prostředí při domácích převazech a trváme na dodržování alespoň základní hygieny,“ dodává.

Mezi nejčastější diagnózy pacientů patří bércové vředy, dekubity, dermatitida, kombinovaná žilní etiologie, diabetická noha či nehojící se rány po operacích. Při jejich řešení se v havlíčkobrodské ambulanci často spoléhají na produkty firmy HARTMANN, jmenovitě např. na obinadla Ideal Neo a Pütter-Verband, kompres Zetuvit Plus, a především na produkty vlhkého krytí HydroClean a HydroTac. „Myslím, že HydroClean je jedinečný prostředek, který bych na trhu nenašla srovnatelný. U obinadel Pütter-Verband pak je výhodou, že se dají opakovaně prát. Jelikož je pacient většinou zvyklý šetřit, tuto vlastnost ocení,“ vysvětluje Mgr. Petra Chymová.

Sestry a lékaři zde ošetřují také pacienty s poúrazovými stavy. Jedná se o rány, které se neřeší per primam, ale per secundam. „Někdy nám pacienty pošlou na doléčení kupodivu i samotní chirurgové z nemocnice, jindy je to na doporučení někoho z rodiny nebo ambulance,“ popisuje MUDr. Petra Škurlová.
Nejhorší jsou pacienti, kteří se řídí babskými radami. „To jsou takové ty předsudky a mýty jako například větrání rány. Aby hezky zaschla, je jí nejlépe na vzduchu. Takový názor nesdílíme,“ uzavírá MUDr. Petra Škurlová. Sestry naopak uvítají, když si pacient nechá poradit a vezme si jejich doporučení za své. Odměnou mu je viditelné zlepšení stavu a potvrzení, že celý systém péče společně se správně aplikovaným krytím funguje.

Ambulance poskytuje také stáže pro mediky a zdravotní sestry, kteří mají zájem o hojení chronických ran a defektů. Tato praxe je přínosná pro obě strany. Stážisté se seznámí s pacienty a jejich anamnézou, podílí se na jejich ošetření, takže se mohou setkat s ranami v různých fázích hojení a získávají tak neocenitelné zkušenosti z praxe. Sestrám z havlíčkobrodské ambulance naopak absolventi stáží dodávají nové podněty v podobě doplňujících otázek. „Často se setkáváme se zajímavými dotazy od stážistů, což nás nutí se zamyslet a občas si i nějaké věci dostudovat,“ popisuje Mgr. Petra Chymová.

V případě zájmu je možné sjednat v Ambulanci hojení chronických ran a defektů v Havlíčkově Brodě stáž pro lékaře nebo sestry. Pro více informací kontaktujte svého regionálního obchodního zástupce HARTMANN.

  • Team ambulance hojení ran
  • Doktorka a sestra ambulance
  • Certifikát České společnosti pro léčbu rány
  • Ambulance hojení chronických ran a defektů
  • Defekt na krku v oblasti jugula, vodič zaveden v trachei
  • Naložený NPWT na ráně v oblasti krku a přední ploše hrudníku
  • Zalepeno okolo tracheostomie
  • Použitá Y spojka k propojení s ránou na pravé straně hrudníku
  • Lepení okolo tracheostomie
  • Nekrotická rána na krku se zavedenou tracheostomickou kanylou
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
 
 
 
 
 
 
1
Ambulance hojení chronických ran a defektů