2 minuty
Bílé krvinky napomáhají regeneraci tkání článek Hartmann

Rozsáhlé popáleniny se obvykle léčí pomocí transplantace vrstev kůže z jiných částí těla. Přestože se jedná o běžně užívanou metodu, ne vždy dojde v místě odebrání kožního štěpu k úplnému zhojení rány. Výzkumná skupina v čele se plastickým chirurgem Stefanem Hackerem z katedry chirurgie Vídeňské lékařské univerzity prokázala, že rozpustné faktory produkované bílými krvinkami zlepšují hojení tkání po odebrání kožního štěpu. Jejich studie byla publikována v odborném časopise Scientific Reports.

Hojení ran po odebrání štěpu může být komplikované

Pacienti s popáleninami mají často rozsáhlé rány, protože poškozená kůže musí být odstraněna. Kožní štěpy pro transplantaci se obvykle odebírají z horní části stehna nebo zad pacienta. Rány v místě odebrání kožního štěpu se u mladších pacientů zpravidla zcela zahojí, ale u starších pacientů, kteří trpí nejrůznějšími chorobami (např. diabetes), tento proces trvá podstatně déle. Někdy dochází ke komplikacím, které vyžadují další chirurgický zákrok nebo se vytváří rozsáhlé jizvy.

Proteiny z bílých krvinek podporují hojení

Vídeňští výzkumníci nyní na zvířecím modelu demonstrovali metodu, při níž rozpustné faktory produkované bílými krvinkami způsobily výrazné zlepšení obnovy tkáně. Bílé krvinky po vystavení účinkům gama záření začaly uvolňovat proteiny stimulující angiogenezi a regeneraci tkání. Vylučované faktory byly zpracovány do podoby přípravku, který může být aplikován na rány. Výsledky studie ukázaly, že u takto ošetřených ran došlo ke zdvojnásobení počtu krevních cév a také k rychlejšímu a lepšímu růstu kůže než u kontrolních skupin.

Nová metoda může mít široké využití

Studie je dobrým příkladem výzkumu v oblasti regenerace tkání, který by mohl být velmi rychle použit u pacientů. Klinická aplikace u lidí podle autorů studie nemusí být omezena pouze na popáleniny, ale může být aplikována i u jiných typů ran. Mohla by být přínosná např. u špatně se hojících diabetických vředů nebo u ran po mikrochirurgické transplantaci tká­ně.

Zdroje
[1] https://www.meduniwien.ac.at/web/
1