2 minuty

Mezi odbornou veřejností je již obecně uznáváno, že patogeneze široké škály lidských infekcí je spojena s přítomností bakteriálního biofilmu. Odhaduje se, že se podílí až na dvou třetinách infekcí. Jednou z možných metod, která má potenciál úspěšně bojovat s biofilmem, je využití elektrického proudu. Přehled aktuálních poznatků o této nové strategii byl prezentován na letošní konferenci EWMA v Madridu.

Elektrickým proudem proti odolnosti bakterií

Mikroorganismy rostoucí v rámci biofilmu jsou z velké míry chráněny před vrozenými obrannými mechanismy hostitele a baktericidnímu působení antimikrobiálních činidel.  Jedná se o jedinečný typ odolnosti, která se liší od běžné bakteriální rezistence a je charakteristická právě pro bakterie biofilmu. Již dříve byla prokázána antibakteriální aktivita elektrického proudu proti několika mikroorganismům. Mechanismus tohoto účinku bývá přisuzován nejrůznějším jevům, např. existenci toxických látek produkovaných v důsledku elektrolýzy, oxidaci enzymů a koenzymů, membránovému poškození, které má za následek únik základních buněčných součástí, a/nebo snížení rychlosti bakteriální respirace.

Elektrický proud podporuje účinek antimikrobiál­ních látek

Experimenty in vitro již také demonstrovaly, že elektrický proud a elektromagnetické pole mohou zvýšit aktivitu některých antimikrobiálních a biocidních látek proti bakteriím v biofilmu. Tento jev byl nazván „bioelektrický efekt“. Uspokojivé vysvětlení jeho mechanismu však stále zůstává předmětem výzkumu. Prozatím se hovoří např. o snížení schopnosti biofilmu vázat antimikrobiální látku, zvýšené membránové permeabilizaci, elektroforetickému zvýšení antimikrobiálního transportu, o fyzikálním odstranění biofilmu pomocí bublin vytvořených při elektrolýze nebo zvýšené citlivosti bakterií v důsledku zvýšení teploty uvnitř biofilmu. Teprve budoucnost však ukáže pravý potenciál využití elektrického proudu při léčbě infekcíspojených s přítomností bakteriálního biofilmu.

Zdroj:
http://ewma.org/…Part_108.pdf

1