3 minuty

Popáleniny patří mezi traumata s nejničivějšími následky. Pokroky v oblasti terapeutických technik nicméně v posledních letech snižují úmrtnost pacientů s popáleninami. I člověk s postižením více než 80 % celkového povrchu těla má nyní reálnou šanci na přežití. Tito pacienti se však musí vyrovnat s dlouhodobou léčbou a rehabilitací, a zejména bolestí a stresem, které mají zásadní vliv na proces hojení ran. Popáleniny tak můžeme srovnat s chronickým onemocněním, které intenzivně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví člověka. Studie rakouských vědců zveřejněná na www.medscape.com zkoumala názory odborníků zabývajících se popáleninovou medicínou na význam snižování stresu a bolesti u pacientů s popáleninami.

 

 

Bolestivá léčba popálenin

Silná bolest představuje významný problém u pacientů s popáleninami.  Zahrnuje nejen kontinuální chronickou bolest, ale také intenzivní bolest, která provází nutné léčebné procedury. Pacienti s popáleninami musí často podstupovat jednu nebo více bolestivých procedur denně, a to v průběhu týdnů nebo měsíců. Jedná se o čištění rány, debridement, převazy, chirurgické zákroky či fyzikální a pracovní terapii.

 

Bolest a stres ovlivňují léčbu popálenin

Odborníci na popáleninovou medicínu z celého světa byli vyzváni, aby vyplnili on-line dotazník skládající se z 10 otázek ohledně bolesti a stresu u jejich pacientů. Šetření se zúčastnilo 141 respondentů z 39 zemí světa, více než polovina z nich pocházela z Evropy (54,9 %) a většinou šlo o lékaře (71,8 %).

Všeobecně převažoval názor, že bezbolestivé převazy, které pacientovi způsobují významný stres, jsou důležitým faktorem péče o popáleniny. Bezbolestnou výměnu krytí považovalo za „velmi důležitou“ 47,5 % dotázaných. 40,8 % pak stejně hodnotí i význam toho, aby převazy ran pacientům nezpůsobovaly stres. Nicméně 11,3 % odborníků nepovažovalo ani jeden z uvedených faktorů za významný.

Respondenti dále určovali výhody, které bezbolestné převazy mohou přinášet. Bylo identifikováno 7 klíčových oblastí: úleva od bolesti, účinnější léčba, rychlejší převazy, zkrácení doby terapie a rychlejší přechod na ambulantní léčbu, snížení stresu, zvýšená kompliance pacienta a snížené finanční náklady na léčbu.

Ačkoli většina respondentů, téměř 72 %, souhlasila, že bolest úzce souvisí se stresem, nesouhlas s tímto názorem projevilo 23,2 %. 66,9 % dotázaných se obecně shoduje v tom, že stres souvisí s hojením rány, avšak pouze 22,5 % zdravotníků je o tom zcela přesvědčeno.

 

Stres může brzdit hojení

Odborníci na popáleninovou medicínu obecně připouští, že bolest může vést ke stresu, a že je tedy důležité omezit stres a bolest při léčebných postupech. Většina také uznala, že stres může mít vliv na hojení ran. Uvedené výsledky nicméně naznačují potřebu dalšího výzkumu v oblasti vnímání bolesti a stresu a jejich vlivu na proces hojení ran.

 

Zdroj: http://www.medscape.com/…ticle/809923

 

http://www.lec­barany.cz/o-lecbe-ran/komplikace-hojeni-ran

1