2 minuty

Na následky sekundární infekce umírá 1 % procento pacientů s popáleninami. Při celkovém počtu několika milionů takto poraněných osob se jedná o nezanedbatelné číslo. Inovativní krytí z nanovláken vyrobené profesorem Leonem Dicksem a jeho výzkumnou skupinou z univerzity ve  Stellenboschi  pomáhá tyto infekce účinně léčit. Jihoafrický výzkumný tým byl za jeho vývoj nominován na prestižní ocenění NSTP-BHP Billiton Awards. 

Sekundární infekce při léčbě popálenin

Při popálení dochází ke vzniku změn na kůži a v podkožní tkáni. Horní ochranná vrstva kůže bývá často zcela odstraněna, rána se proto stává náchylnou k sekundární infekci. K její léčbě se zpravidla používají antibiotika, vůči kterým se ovšem řada bakterií stala odolnými. Na penicilin je například rezistentní více než 95 % kmenů Staphylociccus aureus, v případě meticilinu se jedná o 60–70 %.

Inovativní krytí z nanovláken s antimikrobiálními peptidy 

Krytí vyvinuté výzkumným týmem profesora Dickse obsahuje široké spektrumantimikrobiálních peptidů, které mají schopnost tyto infekce úspěšně léčit. Účinná látka je zachycena v nanovláknech, z nichž se pomalu a kontrolovaně uvolňuje do rány.  Krytí proto na rozdíl od běžného obvazu stačí obměnit pouze jednou týdně, což je pro pacienty mnohem komfortnější. Ve vývoji je rovněž biodegradabilní forma, která se postupně vstřebává a stává se součástí nové kůže.

Vývoj v oblasti antimikrobiálních látek bude pokračovat i nadále 

Dicks při vývoji krytí navázal na své předchozí výzkumy antimikrobiálních peptidů produkovaných bakteriemi mléčného kvašení.  Vývoj v oblasti těchto látek se podle něj bude v průběhu následujících let dále zintenzivňovat. Předmětem vědeckého zájmu se přitom stanou nejenom strategie léčby bakteriálních infekcí, ale zejména také možnosti, jak těmto infekcím předcházet.

Zdroj:

http://blogs.sun.ac.za/…nd-patients/

http://www.nafigate.com/…jizni-afriky

1