2 minuty

 Podle studie zveřejněné v letošním červencovém vydání časopisu Journal of Leukocyte Biology může nadprodukce mastocytů v těle zbrzdit hojení ran. A to i navzdory tomu, že tyto buňky obvykle hojení podporují. Nadbytek mastocytů neboli žírných buněk totiž podle vědců vede k nadprodukci interleukinu IL-10, který určitým bílým krvinkám brání dostat se na poraněné místo. O novém výzkumu se zmiňují také stránky www.sciencedaily.com. Uvedené výsledky by měly mít význam zejména pro starší osoby s bércovými vředy, pro ženy po operaci rakoviny prsu a pro léčbu dalších typů nehojících se ran.

 

 

Lymfedém zhoršuje hojení

Vědci se rozhodli podrobněji prokoumat proces hojení za přítomnosti lymfedému.  V rámci výzkumu použili dvě skupiny myší. První skupina vykazovala vážnou poruchu lymfatického systému. Druhá skupina byla zdravá. Výzkumníci zjistili, že poranění kůže se u myší s lymfatickou dysfunkcí hojilo pomaleji ve srovnání se skupinou zdravých myší.

Analýza prokázala, že pomalé hojení ran u lymfedematózní kůže je výsledkem přílišného množství žírných buněk a zvýšenou produkcí interleukinu IL-10, který patří do skupiny cytokinů, které se podílejí na regulaci imunitních dějů. Existence lymfedému tak podle autorů studie neznamená jen zadržování tekutin, ale také přítomnost zánětlivých buněk a cytokinů, které prodlužují hojení ran.

 

Nový terapeutický cíl

Uvedená zjištění dokazují, že nadprodukce interleukinu IL-10 při dysfunkci lymfatického systému významným způsobem brzdí hojení ran. Tento mechanizmus by se mohl stát potenciálním terapeutickým cílem pro budoucí vývoj léků.

 

Zdroj:

http://www.sci­encedaily.com/re­leases/2013/07/­130701100807.htm

http://www.jle­ukbio.org/con­tent/94/1/137

1