2 minuty

Měření teploty kůže a lůžka rány u chronických ran by se mohlo stát zajímavou a užitečnou metodou pro optimalizaci hodnocení a diagnostiky chronické infekce. Cílem nedávné malé klinické studie bylo srovnání skóre lůžka rány podle Falangy (2006) s teplotu spodiny rány a teplotou kůže v okolí defektu pomocí snadno ovladatelného, ručního, neinvazivního přístroje – infračervené kamery.

Teplota lůžka rány koreluje se stavem rány

Studie se zúčastnilo 18 pacientům trpících žilní nedostatečnosti a bércovými vředy. Celkem ve 24 případech byly pomocí infračervené kamery posuzovány spodiny rány a kůže v okolí chronických ran. Zároveň bylo hodnoceno skóre lůžka rány. Teplota lůžka rány se po odstranění krycího materiálu pohybovala mezi 31 a 35 °C a teplota v okolí rány pak mezi 31 a 34 °C. Skóre lůžka rány se bylo v rozmezí 5 až 14 (nejhorší stav = 0, nejlepší stav =16), 14 pacientů vykázalo skóre > 10, 11 pacientů pak ≤ 10.

Teplota spodiny rány hraje klíčovou roli při hojení

Zjištěné údaje demonstrovaly silný vztah mezi skóre lůžka rány a teplotou spodiny rány a jsou v souladu s několika dalšími výzkumy, které prokázaly, že 33 °C je kritická teplota potřebná pro normální buněčnou aktivitu. Vztah mezi skóre lůžka rány a teplotou okolní kůže je slabší ve srovnání s jinými parametry.

Teplota lůžka rány hraje klíčovou roli při hojení ran. Bylo prokázáno, že když teplota spodiny rány klesne pod tělesnou teplotu jádra, hojení se může zpomalit z důvodu nedostatečného ukládání kolagenu a zbrzdění pozdní fáze zánětlivých buněk a fibroblastů.

Měření teploty defektu může pomoci při diagnóze

Podle autorů studie by mohlo být užitečné při dalším výzkumu objasnit význam teplotních změn pro včasnou diagnózu hlubších nebo šířících se infekcí. Přenosná infračervená kamera by mohla také pomoci s včasnou identifikací těžko se hojící rány a usnadnit sledování odezvy na léčbu. Výsledky získané na této malé skupině pacientů tak naznačují, že uvedené korelace by měly být dále zkoumány v rámci rozsáhlejšího souboru jedinců.

Zdroj:
http://www.woundsresearch.com/…nd-bed-score

1