2 minuty

Pacienti na jednotce intenzivní péče jsou obzvláště náchylní ke vzniku dekubitů. Jsou vystaveni mnoha rizikovým faktorům, které podporují vznik proleženin a potlačují hojivé procesy. Patří mezi ně např. inkontinence stolice, chudokrevnost, dlouhotrvající imobilita, poruchy smyslového vnímání, podvýživa aj. Webové stránky www.medscape.com informují o studii izraelských vědců, kteří se snažili zjistit, zda speciální výživa obohacená o rybí tuk, obsahující ω-3 nenasycené mastné kyseliny, a mikronutrienty bude mít vliv na hojení již existujících dekubitů.

Zkoumaný vzorek pacientů

Celkem 40 pacientů bylo rozděleno na dvě skupiny po 20. Experimentální skupina dostávala výživu obohacenou o rybí tuk a mikronutrienty, kontrolní skupině byla podávána běžná výživa. Pacienti dostávali výživu buď enterálně, nebo parenterálně, a to nejméně 7 dnů. 2 pacienti v kontrolní skupině a jeden pacient ve zkoumané skupině měli viditelné dekubity již v době přijetí na jednotku intenzivní péče. U zbývajících pacientů se dekubity objevily průměrně po 6,7 dnech (u kontrolní skupiny) a po 6,1 dnech (ve sledované skupině). Uvedené rozdíly nebyly statisticky významné.

Oběma skupinám pacientů byla podávána výživa se stejnou energetickou hodnotou a shodným množstvím bílkovin.

Slibné výsledky

Výsledky výzkumu ukazují, že pacienti, kterým byla podávána výživa obohacená rybím tukem a mikronutrienty vykazovali významně nižší progresi již existujících dekubitů, než pacienti s běžnou výživou.

Ačkoliv zánětlivá fáze je důležitou fyziologickou reakcí, nadměrné uvolňování prozánětlivých molekul může zhoršit poškození tkáně. U experimentální skupiny došlo navíc k výraznému snížení hladiny C-reaktivního proteinu, který je markerem akutního zánětu.

Rybím tukem proti dekubitům

Výsledky studie naznačují, že přídavek rybího tuku v nutričním režimu kriticky nemocných na jednotce intenzivní péče může zpomalit progresi dekubitů. Tento pozitivní proces byl také spojen s poklesem hladiny C-reaktivního proteinu, což naznačuje, že efekt byl zprostředkován protizánětlivými mechanismy. Autoři studie nicméně dodávají, že ke zjištění přesných mechanismů, kterými rybí tuk a mikronutrienty usnadňují hojení ran, bude nezbytný další výzkum.

Zdroj:

http://www.med­scape.com/vie­warticle/767686

1