1 minuta

Terapie rázovou vlnou je již řadu let používána v nejrůznějších lékařských oborech, např. v urologii, ortopedii, revmatologii nebo při rehabilitaci. V poslední době se předmětem výzkumu stalo použití rázové vlny jako adjuvantní terapie při léčbě akutních a chronických ran.

Princip terapie rázovou vlnou

Léčba rázovou vlnou je neinvazivní fyzikální metoda, při které je pomocí přístroje produkována vysokoenergetická tlaková akustická vlna (rázová či šoková vlna). Podle typu použitého zařízení je možné vytvořit buďto radiální rázovou vlnu, kterou nelze koncentrovat do jednoho ložiska, nebo fokusovou rázovou vlnu, kterou je možné pomocí čoček zacílit přímo do ohniska léčené oblasti.

Rázové vlny způsobují snížení napětí tkáně, mají analgetický účinekzvyšují lokální prokrveníaktivují fibroblastypodporují produkci kolagenu atd.

 Poslední výzkumy

Z analýzy odborné literatury týkající se použití rázové vlny při léčbě ran za posledních 10 let vyplývá, že léčba rázovou vlnou ovlivňuje buněčné funkce, vede k expresi několika genůzvyšuje produkci růstových faktorů, které hojení ran podporují. Výzkum neprokázal vznik žádných závažných komplikací, jako jsou infekce, krvácení, hematomy či séromy.

Zdroj:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841528

http://www.lekari-online.cz/…azovou-vlnou

1