2 minuty

Ukazuje se, že u diabetických pacientů, kteří podstupují operaci chronické rány, souvisí riziko následných komplikací rány s tím, jakou měl pacient hladinu glukózy v krvi před zákrokem a následně po něm. Zajímavou studii zabývající se touto problematikou, jejíž autoři jsou chirurgové z Centra pro hojení ran z Georgetownské univerzity ve Washingtonu, uveřejnil odborný časopis Americké asociace plastických chirurgů. O výzkumu se zmiňují také webové stánky www.sciencedaily.com.

 

 

Hladina cukru před a po operaci
Studie se zúčastnilo 79 pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro uzavření chronických ran, které jsou častou a nepříjemnou komplikací diabetu. Hladina glukózy v krvi byla měřena pět dnů před a pět dnů po operaci. Hemoglobin A1c, klíčový ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu, byl zaznamenán průměrně dva týdny před operací.
Hladiny glukózy v krvi a kompenzace diabetu byly následně analyzovány jako rizikové faktory pro dehiscenci rány, infekci v ráně a pro nutnost opakování zákroku. Hladiny glukózy v krvi vyšší než 11,1 mmol/l byly považovány za hyperglykémii.

 

Vysoké hladiny glukózy − vyšší riziko komplikací rány

Výsledky ukázaly zvýšené riziko komplikací rány u pacientů, kteří měli vysoké hladiny glukózy v krvi před nebo po operaci. Dehiscence rány (rozestup operační rány) se např. objevila přibližně u 44 % pacientů, kterým byla naměřena vysoká hladina glukózy v krvi před operací, a pouze u 19 % těch, kteří netrpěli předoperační hyperglykémií. Riziko dehiscence rány bylo také vyšší u pacientů s vysokou hladinou glukózy v krvi po operaci a pro ty s vysokou hladinou hemoglobinu A1c. Obecně bylo riziko dehiscence rány více než třikrát vyšší u pacientů s hyperglykémií, nebo při zvýšené hladině hemoglobinu A1c. Pacienti s výraznějšími výkyvy v hladinách glukózy v krvi měli asi čtyřikrát větší pravděpodobnost, že podstoupí operaci opakovaně. Hladiny glukózy v krvi a hemoglobinu A1C však nesouvisely s rizikem reoperace nebo infekce rány.

 

Potřeba přísné kontroly hladiny glukózy
V posledních letech se ukazuje, že striktní kontrola hladiny glukózy má pozitivní vliv zdravotní stav pacientů s diabetem. U pacientů s chronickými vředy je hyperglykémie spojována se zpomaleným hojením ran a se zvýšeným rizikem infekce.
Autoři studie věří, že výsledky studie podpoří provádění přísnější glykemické kontroly u diabetiků podstupujících operaci s vysokým rizikem komplikací rány.

 

Zdroj:

http://www.sci­encedaily.com/re­leases/2013/10/­131001104539.htm

1