3 minuty

Nedostatek bílkovin ve stravě vede při léčbě rány k podpoře katabolických procesů, ke snížení tvorby kolagenu a k prodlužování hojení. Bílkoviny jsou řetězce aminokyselin spojených peptidickými vazbami složitě prostorově uspořádané. O významu některých jednotlivých aminokyselin v procesu léčby rány se ví již delší dobu.

Glutamin a arginin patří mezi nejčastěji diskutované aminokyseliny

L-Arginin je důležitou součástí syntézy energeticky významného fosfokreatinu, je prekurzorem oxidu dusnatého, aminokyseliny prolinu, a prekurzorem ornitinu, který je významný při detoxikaci amoniaku v cyklu močoviny. V procesu hojení ran L-arginin podporuje ukládání kolagenu, produkci oxidu dusnatého, zlepšuje dusíkovou bilanci, zlepšuje imunitní funkce a stimulace plazmatické inzulinu podobné růstové hormony.

Glutamin je prekurzorem neurotransmiteru γ-aminomáselná kyselina (GABA) a dále také aminokyselin argininu a prolinu. Glutamin je nezbytný při syntéze purinových nukleotidů, což je důležité právě v procesu hojení ran, kde jsou přítomny rychle proliferující buň­ky.

Rozsáhlá studie mapující vliv aminokyselin na hojení vředů u diabetiků

V září 2014 vyšla v časopise Diabetic Medicine prospektivní studie sledující 270 diabetických pacientů, která po dobu 16 týdnů sledovala vliv suplementace glutaminem, argininem a β-hydroxy-β-methylbutyrátem na hojení vředů na dolních končetinách. Výsledky byly hodnoceny na základě počtu pacientů s celkovým zahojením, na základě času zahojení a sledovány byly koncentrace albuminu a perfuze tkání za pomocí indexu kotník/paže.

Rozdílné výsledky s ohledem na hladinu albuminu v krvi

Výsledky studie ukazují, že suplementace neměla vliv u pacientů bez ischemických obtíží a u pacientů s normální hladinou albuminu. U pacientů s nedostatečným prokrvením dolních končetin a u pacientů s nižší hladinou albuminu měla suplementace vybranými aminokyselinami jako doplnění standardní léčby pozitivní efekt.

V některých studiích byla míra zhojení vyšší, než udávají literární prameny a statistiky. Identifikovaným důvodem v těchto studiích byly vyšší standardy péče o rány. Je vhodné tyto skutečnosti zohlednit, věnovat pozornost nejen hospitalizovaným pacientům, ale podávat vhodnou formou informace i pacientům v domácí léčbě a zajistit pravidelné kontroly i jim.

Téma cílené suplementace aminokyselinami v léčbě ran bude i nadále intenzivně zkoumáno a lze očekávat další rozsáhlejší studie na pacientech. V budoucnu by měla být věnována pozornost zejména rizikovým podskupinám, u kterých je hojení ran spojeno s dalšími komplikacemi.

Zdroj:

ARMSTRONG, D.G., J.R. HANFT, V.R. DRIVER, et al. Effect of oral nutritional supplementation on wound healing in diabetic foot ulcers: a prospective randomized controlled trial. Diabet Med. 2014 Sep;31(9):1069–77. doi: 10.1111/dme.12509.
BOZKIRLI, B.O., R.H. GÜNDOGDU, E. ERSOY, et. al. A Pilot Experimental Study on the Effect of Arginine, Glutamine, and β-Hydroxy β-Methylbutyrate on Secondary Wound Healing. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014 Jan 24.

JONES, M.S., M. RIVERA, C.L. PUCCINELLI, et al. Targeted Amino Acid Supplementation in Diabetic Foot Wounds: Pilot Data and a Review of the Literature. Surg Infect (Larchmt). 2014 Sep 12.

SIPAHI, S., O. GUNGOR, M. GUNDUZ, et al. The effect of oral supplementation with a combination of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine and glutamine on wound healing: a retrospective analysis of diabetic haemodialysis patients. BMC Nephrol. 2013 Jan 12;14:8. doi: 10.1186/1471–2369–14–8.

STECHMILLER, J.K. Understanding the role of nutrition and wound healing. Nutr Clin Pract. 2010 Feb;25(1):61–8. doi: 10.1177/088453­3609358997.

1