2 minuty
Kožní tkáň článek Hartmann

Vědci z Centra pro vývojovou biologii RIKEN v japonském Kobe ve spolupráci s výzkumníky z Tokijské univerzity a dalších japonských institucí dokázali jako první v laboratorních podmínkách vypěstovat komplexní kožní tkáň včetně vlasových folikulů a mazových žláz. A prokázali také její funkčnost po implantaci do těla živých myší. Tento výzkum publikovaný v renomovaném časopise Science Advances otevírá novou cestu pro vytváření funkčních kožních transplantátů.

Buňky myší byly transformovány na buňky pluripotentní

Výzkumníci nejprve transformovali pomocí chemických látek buňky z myších dásní na tzv. indukované pluripotentní buňky. Stejně jako embryonální kmenové buňky se i tyto buňky mohou diferencovat do téměř jakéhokoliv jiného typu buněk. Při laboratorní kultivaci došlo diferenciací indukovaných pluripotentních buněk ke vzniku embryoidních tělísek – trojroměrných shluků buněk podobných vyvíjejícímu se embryu.

Kompletní kožní tkáň se po implantaci propojila s ostatními tkáněmi

Výzkumníci implantovali embryoidní tělíska do těla myší s cíleně oslabeným imunitním systémem. Jejich další postupnou diferenciaci, podobně jako tomu bývá ve vyvíjejícím se embryu, vznikla komplexní kožní tkáň. Vědci poté tuto tkáň odebrali jedné skupině myší a transplantovali ji jiné skupině myší. Tyto implantáty se vyvíjely normálním způsobem jako kožní tkáň. Navíc se u implantované tkáně vytvořilo normální spojení s okolní nervovou a svalovou tkání, což ji umožnilo normálně fungovat.

Kožní implantát funguje jako normální kůže

Podle autorů výzkumu tak díky této nové technice lze poprvé úspěšně v laboratorních podmínkách kultivovat kožní tkáň, která kopíruje funkci normální tkáně. Byl tak učiněn další významný krok v technologii kultivace nových orgánů k transplantaci.

Zdroje
[1] https://www.medicalnewstoday.com/articles/308626.php
[2] http://www.riken.jp/en/pr/press/2016/20160402_1/
1
Kožní tkáň